Én god jobsamtale er ikke nok – der skal flere gode præstationer til

Forberedelse og WAUW-oplevelser stiller dig stærkt

På trods af temperaturforskelle har sommer- og juleferie faktisk en del tilfælles med erhvervslivet. Opgaver skal færdiggøres eller overdrages inden første feriedag, ligesom udviklingsprojekter sættes i bero, og frekvensen af salgsmøder daler. Antallet af afsluttede rekrutteringsopgaver falder ligeledes, for feriestemning og rejseaktivitet gør det ikke just ligetil at samle folk, afholde samtaler og underskrive ansættelseskontrakter.

I ferieperioderne er der lige så mange – hvis ikke flere – opslåede jobs som normalt, da virksomheder på feriens bagkant både skal rekruttere medarbejdere for feriemåneden og den kommende periode. Det er en af to grunde til, at der ofte er gang i svingdøren hos landets virksomheder i ugerne efter en længere ferie.

Den anden grund er, at ferietid giver medarbejdere et pusterum og tid til at mærke efter, om de glæder sig til at møde ind igen efter ferien.

Motivation er ikke en konstant faktor, og den ændrer sig gennem hele livet: Måske ønsker du et større ansvar og ligefrem at lede et team? Måske er de mange rejsedage til organisationens salgskontorer ikke længere så attraktive som tidligere? Måske vil du prøve dig af i en ny branche, hvor en ny udviklingstendens har fanget din interesse?

Eftertænksomheden ved poolen eller pejsen resulterer ofte i to udfald. Enten bliver du bekræftet i, at du trives i dit arbejde, eller så bliver du opmærksom på, at du skal søge nye rammer for, at din motivation kan indfries. Vælger du det sidste, skal du i gang med en jobsøgningsproces, som kan være en kompliceret størrelse. Derfor har vi hos HumanTrust lavet et tema om jobsøgning – og efter en lidt længere indledning er jeg nu kommet frem til det, som jeg vil kaste lys over; nemlig jobsamtalen.

Læs også: Jobsøgende for første gang? Her er tre tips

Bliver du udvalgt iblandt ansøgerfeltet, venter der i de fleste tilfælde nu tre jobsamtaler. Den første samtale er nærmere en screening, hvor du bliver bedt om at uddybe dine ansøgningspapirer. Derudover bliver du også spurgt ind til årsagerne bag din interesse i stillingsopslaget.

Derfor er det yderst vigtigt, at du på forhånd har gjort dig nogle tanker om disse spørgsmål, så du kan bruge screeningssamtalen til at tale dig tættere på jobbet.

Du skal møde velforberedt op til den første samtale - ligesom virksomheden i øvrigt også skal. Du bør have gjort dig nogle dybe tanker om eksempelvis, hvilke omgivelser og hvilken kultur du vil være en del af, hvilken ledelsesstil du performer bedst muligt under, og hvad det var, der fangede din interesse ved jobopslaget og stillingsbetegnelsen. For netop motivation er drivkraften bag det hele, når det kommer til det rette match mellem jobsøger og virksomhed, og desto mere du italesætter din motivation, desto stærkere stiller du dig overfor den rekrutterende virksomhed.

Via sit netværk og virksomhedens sociale medier er det muligt at researche sig frem til svarene på en række spørgsmål, som et enkeltstående stillingsopslag naturligvis ikke kan besvare. Nogle svar skal man dog høre fra virksomheden selv, og som jobsøger er du i din gode ret til at stille de spørgsmål, som kan hjælpe dig med af afdække, om virksomheden er det rigtige match for dig. Er du eksempelvis socialt anlagt, kan det være vigtigt at få svar på, hvordan forholdet er blandt medarbejderne, og om sociale arrangementer prioriteres.

At stille dybdegående spørgsmål signalerer, at du er oprigtig interesseret, og det bemærker folkene på bordets anden side.

Det rette jobmatch afhænger i høj grad af personlige relationer og kemi, så er det afstemt gensidigt under den første jobsamtale, er du næsten garanteret at blive inviteret til anden jobsamtale – hvis du vel at mærke leverer en præstation til den første som beskrevet ovenfor.

Videre til jobsamtale nummer to, hvor det på ny er vigtigt at præsentere sig godt. Ofte får man udleveret en case, hvor man kan vise dele af sin faglighed, og det er ikke et dårligt sted at starte i forhold til at præsentere sig selv. Hvordan casebesvarelsen præsenteres er op til dig, men min klare anbefaling er at gøre det på en måde, der både fortæller noget om dig som person og tager højde for de af virksomhedens medarbejdere, du præsenterer besvarelsen for.

Læs også: Får du fortalt, hvad du vil?

For nogle kan det være at lave en videopræsentation eller oprette en Instagramprofil, der viser hvordan en specifik produktlancering kan udformes. Andre bruger lidt features i PowerPoint, mens nogle helt tredje siger det med æblekage. Som eksemplerne skitserer, findes der ikke en færdigløsning, og WAUW-oplevelser kan lige så godt komme af flotte præsentationer som af ord, hvilket er helt op til dig selv at vurdere.

Den jobsøger, der igennem hele rekrutteringsprocessen præsterer godt, er i ni ud af ti tilfælde også den, der sætter sin signatur på kontrakten til sidst. Derfor kan det ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at du bruger de tre samtaler fornuftigt og opbygger en interesse om din person og dine kompetencer frem til sidste fløjt.

Tilbage til oversigten