Vi hjælper virksomheder med at undgå at ansætte de forkerte samt Outplacement forløb

Vores målsætning er helt konkret. 

Vores kunder skal opleve en klar merværdi i den konkrete situation, for at vi har gjort vores arbejde godt nok.

Vores Outplacement forløb

Med et Outplacement forløb får du sagt pænt farvel til dine medarbejdere, og giver dem en bedre og hurtigere start ind i et nyt job. Hos HumanTrust tilbyder vi Outplacement forløb for dine opsagte medarbejdere.

Et Outplacement forløb hos os består af:

  • Afklaring og behovsafdækning
  • Opgaver med sparring
  • Personprofil med tilbagemelding
  • Samtaletræning
  • Løbende dialog indtil den jobsøgende er i nyt job

Kontakt en af vores headhuntere for yderligere dialog.

Vores unikke rekrutteringsproces

Et godt ansættelsesforløb er et spørgsmål om at have det bedste backupteam og den mest velgennemtænkte planlægning, så rekrutteringsprocessen glider smidigt for virksomheden og kandidaten.

Derfor har vi hos HumanTrust en ansvarlig tovholder gennem hele processen.
Vores rekrutteringsproces skal være effektiv for jer, der skal ansætte. Derfor samler vi ofte ansættelsessamtaler på bestemte dage - og vi kan netop derfor præsentere de helt rigtige kandidater på blot 6-8 uger.

De 2-4 udvalgte kandidater er resultatet af vores udskilningsløb, så virksomheden undgår at skulle tage stilling til en lang række ansøgere. Med HumanTrust opnår virksomheden muligheden for at benchmarke relevante kandidater op imod det samlede udbud af kandidater til stillingen.

Som et led i processen følger vi op på rekrutteringen med to opfølgningsamtaler for at sikre det gode ansættelsesforhold.

Hos HumanTrust stoler vi på tillidsfuld, gennemsigtig og respekfuld rekruttering takket være god planlægning. Det er grundigheden i vores forarbejde, som danner grundlaget for jeres fremtidige relation.

Hvorfor ejerledede virksomheder?

Baggrunden for vores specialisering i ejerledede virksomheder er, at der er stor forskel på den måde, som en virksomhed bliver drevet på af en ejerleder til sammenligning med andre former for ejerskabskonstellationer.

 

Vi befinder os bedst, og gør den største forskel, når vi kommer helt tæt på ejerlederen – får lov til at forstå ham og finder frem til de mekanismer, han tænder på. Vi ønsker at komme så tæt på den enkelte virksomheds DNA som muligt, og derfor skal vi ind til selve kernen og forstå ejerlederens mindset. 

- Peter Bang Fasting Bauer, Headhunter & Founder

 

Hos HumanTrust udfører vi ikke alene rekruttering. Vi fungerer også som sparringspartner på andre forespørgsler omkring drift, ledelse samt tilgang til medarbejdere. Da vi ofte rådgiver i forbindelse med sammensætningen eller udformningen af en organisation, så giver det god mening at være helt tæt på beslutningstageren.

Vi beskæftiger os med både nationale og internationale opgaver, og løser opgaver på både specialist-, leder- og direktørniveau. Vi mener den bedste kvalitet sikres gennem fokuseret rekruttering – hvorfor vi er eksperter i nedenstående brancher.

Derfor skal du vælge HumanTrust som rekrutteringspartner

Det kræver unikke metoder og værktøjer at efterleve vores vision og værdier. I denne profilvideo præsenterer vi dig for vores måde at rekruttere på, og hvorfor det gør os unikke i rekrutteringsbranchen. Nedenfor kan du læse mere om vores tilgang til rekruttering samt vores rekrutteringsværktøjer.

20/5 listen

Listen der beskriver kandidatens motivation

Gennem dialog ansporer vi kandidaterne til at være selvreflekterende og grundigt overveje deres bevæggrunde for at søge stillingen. Det sker blandt andet gennem vores 20/5 liste, hvor kandidaten tager stilling til hvilke jobmæssige elementer, der virkelig betyder noget.

I anvendelsen af 20/5 listen beskrives de 20 elementer, der er vigtigst for, at kandidaten trives i sit arbejdsliv. Dernæst beskrives de 5 elementer, der ikke skal være for meget af, og som dræner kandidaten for energi i sit arbejdsliv.

Læs yderligere om 20/5 listen og download skabelonen her.

70/30

Vurdering med fokus på mennesket

Kompetencer, erfaring og resultater er naturligvis en nødvendig forudsætning, når vi afdækker kandidatens mulighed for en fremtid i jeres virksomhed. Når det er sagt, så mener vi, at det er afgørende at afdække det hele menneske. Derfor går vi dybt ind i kemien mellem kandidat og virksomhed samt motivationen for relationen.

Det faglige faglige fundament fylder ca. 30 %, og når det er på plads, får mennesket bag de resterende ca. 70 % af vores opmærksomhed. Således er vi grundige på områder, hvor andre ikke er.

90/10

Dialog – 90 % nutid og fremtid, 10 % fortid

Vi arbejder med en fremadrettet dialog, fordi du skal se på nutiden og fremtiden, når du ansætter - ikke på fortiden. Din virksomhed udvikler sig hele tiden, og stillingsopslagene vil derfor heller ikke være statiske.

I vores forarbejde ser vi nærmere på kandidatens fortid, men vores dialog i rekrutteringsprocessen vil primært fokusere på nutiden og fremtiden.

K1, K2, K3

Den fulde tilstandsrapport

På samme måde som et huskøb, er en ansættelse en stor og langsigtet investering. Vi laver derfor en fuld tilstandsrapport, hvor der tages højde for alle parametre – hvad enten det er K1, K2 eller K3, der dominerer, når vi laver tilstandsrapporten på jeres virksomhed, opgaven, jobbet og kandidaterne. I vores optik er K3’erne ikke farlige, hvis der blot spilles med åbne kort. Det giver jer nemlig mulighed for at reagere på dem.

Lad os tage en
uforpligtende
snak

Det kan være dyrt at ansætte den forkerte, så lad os hjælpe jer med at finde den rigtige kandidat.

bubble