Vil vores arbejdsliv bestå af flere jobs i fremtiden?

Forestil dig, at du kunne skabe dit absolutte drømmejob ud af en række jobs. Simpelthen udvælge det mest interessante for netop dig og strikke et ideelt arbejdsliv sammen. Spørger du mig, ligger scenariet formentligt ikke langt ude i fremtiden!

Vores arbejdsmarked er i konstant bevægelse – og gudskelov for det! Senest har tendenser som quiet quitting og pausion vundet indpas, og det vidner om en udvikling henimod, at der ikke blot findes én måde at stykke sit arbejdsliv sammen på.

For nogle kan det give mening at stemple ind og ud af arbejdsmarkedet, så man i nogle perioder knokler igennem karrieremæssigt og i andre drosler ned på den front; for andre giver det værdi med helt faste rammer i et klassisk 8-16-job.

I min optik er det sundt løbende at gøre op med de gængse rammer for, hvordan vi arbejder. I dag kan vi – såfremt det giver mening for begge parter – arbejde hvor vi vil, og hvornår vi vil. Og hvis min spådom viser sig at holde stik, er næste naturlige skridt måske at arbejde for præcis hvor mange, vi vil!

Arbejdslivet skal matche både medarbejderens og arbejdspladsens ønsker

En tidligere kandidat, jeg havde i proces til et job, stod overfor et stort dilemma, da hun en dag faldt over et stillingsopslag, der gav hende gnist i øjnene. Det eneste problem; hun var glad og tilfreds i sit nuværende job.

Det endte med, at hun tog chancen, ansøgte og gik hele vejen – uden at sige op! Den modige og fremadskuende virksomhed gik nemlig med til, at de kun kunne få hende et begrænset antal timer hver uge, men de vandt til gengæld en kompetent og engageret medarbejder, som virkelig gav den en skalle mandag til onsdag – mens det gamle deltidsjob fik masser af kærlighed torsdag og fredag.

For hende var det drømmen; at kunne dyrke forskellige sider af sig selv og få forskellige behov dækket i forskellige virksomheder – uden nødvendigvis at skulle arbejde mere end det, der svarer til en fuldtidsstilling.

Jeg forudser, at langt flere i fremtiden vil vælge at bevare den faste indtægt i et deltidsjob og ved siden af udleve drømmen om eksempelvis at skrive en bog, tage endnu en uddannelse eller kaste sig ud i et spændende freelancejob.

Min pointe er, at med et åbent sind kan alternative ansættelser åbne op for helt nye muligheder – som i sidste ende gavner både medarbejderen selv og virksomheden.

Lederens rolle på fremtidens arbejdsmarked

Hvis du som leder er en smule skeptisk overfor et totalt opgør med fuldtidsjobbet, som vi kender det, så forstår jeg dig godt. Tidligere stavnsbandt man medarbejdere, og det er fortsat ofte set i kontrakter, at medarbejderne ikke måtte arbejde for andre ved siden af. Jeg vil dog vove at påstå, at hvis du tør imødekomme dine medarbejdere med tillid og friere rammer, vil du blive tilbagebetalt med øget engagement, værdifulde indsigter og et frisk energipust.

Husk på; det handler ikke om timeantallet, men indsatsen!
Deltid siger derfor ikke noget om dedikation, loyalitet, produktivitet eller ambitionsniveau.

Spørgsmålet er, om vi simpelthen skal vende bøtten på hovedet og slippe grebet. At slække på de faste normer kan nemlig være en fremragende taktik til medarbejderfastholdelse, trivsel og udvikling såvel som medarbejdertiltrækning.

Samtidig åbner det op for nogle spændende løsningsmodeller forretningsmæssigt. Mange virksomheder drømmer om at ansætte en medarbejder inden for et særligt fokusområde – fx bæredygtighed eller digitalisering – men har ikke råd til en fuldtidsstilling. I stedet for at hyre en konsulent til dette, kunne man med fordel dele en medarbejder med andre virksomheder og få gavn af de kollektive erfaringer på tværs.

Det er klart, at der skal nogle klokkeklare aftaler på plads for at lykkes med en sådan ordning i praksis – og der bør selvfølgelig være fortrolighed begge veje, særligt hvis virksomhed a og b deler branche eller marked. Vi kommer derfor næppe udenom, at det kræver noget af både lederen og ikke mindst medarbejderen selv, som skal mestre forventningsafstemning, klar kommunikation, prioritering, indlevelse og omstillingsevne.

Lykkes man med det, er der til gengæld store gevinster at vinde for begge parter – præcis ligesom vi har set det gang på gang inden for andre arbejdsmarkedstendenser, som engang syntes vovede og i dag er dagligdagskost. Kun tiden kan vise, om dobbeltjob er næste skridt på vejen, og jeg glæder mig til at følge udviklingen. 

Tilbage til oversigten