Ja, du må gerne forvente, at dine medarbejdere giver den en skalle!

På et arbejdsmarked, hvor fokusset på balance og trivsel (med rette!) fylder, kan det som leder være svært at vide, hvor meget man må forvente af sit team – men en ansættelse er trods alt et lønnet forhold, og deri ligger svaret.

Work-life-balance, frihed under ansvar og fleksibilitet går igen og igen, når jeg i mit virke som headhunter interviewer diverse jobsøgende om deres ønsker til et fremtidigt arbejdsliv. Det glæder mig at se, hvordan nutidens medarbejdere udfordrer de klassiske faste rammer i forsøget på at finde deres ideelle balance og sikre den kontinuerlige karrieremæssige trivsel og udvikling. Med mange år på arbejdsmarkedet skal vi nemlig huske at passe godt på os selv.

Samtidig er det ingen hemmelighed, at en ansættelse er et lønnet forhold, og når medarbejderne får løn for at levere en ydelse, så skal den naturligvis også leveres. Vi kan forhåbentligt hurtigt blive enige om, at du som leder selvfølgelig ikke må drive rovdrift på nogen – men det betyder ikke, at du skal blive berøringsangst! Det er jo faktisk din ledelsesmæssige pligt at varetage virksomhedens interesse, og det indebærer blandt andet at få det allerbedste output ud af dine medarbejdere.

Vil man drive en konkurrencedygtig virksomhed, så kræver det, at lederen sætter barren højt – og at medarbejderne er klar på at lægge en indsats.

Det kan virke modstridende, at jeg både advokerer for at give plads og stille krav i samme skriv, men det er netop min pointe: Trivsel og produktivitet er ikke en enten-eller-situation, men hænger tværtimod unægteligt sammen. Det handler derfor i sidste ende om at finde en balance, der fungerer for begge parter.

Lyt også til: Derfor skal du tilbyde dine medarbejdere balance og fleksibilitet 

Det stiller krav til såvel lederen som medarbejderen; medarbejderen skal kunne sige til og fra, og lederen skal med udgangspunkt i situationsbestemt ledelse kunne tilpasse kravene derefter. Vi har nemlig alle forskellig kapacitet at give af på forskellige tidspunkter, men det er kun os selv, der kender batteriernes levetid, og derfor er en løbende forventningsafstemning også i denne sammenhæng en god idé.

Min erfaring siger mig, at langt de fleste medarbejdere gerne vil arbejde – og at de er villige til at løbe stærkt, når det kræves. Netop dét understreges af en nylig undersøgelse, som vi har lavet i HumanTrust:

Som en del af alle vores rekrutteringsprocesser udarbejder vores kandidater det, vi kalder en 20/5-liste. Her reflekterer de over, hvilke 20 ting, der motiverer dem i deres arbejdsliv og hvilke 5 ting, der gør det modsatte. Som du nok har forudset, så er work-life-balance et gennemgående tema på listerne, men måske vil det overraske dig at læse, at kampgejst, ambitioner og vindermentalitet ligeledes scorer en flot plads blandt de 20 plusser. Derfor kan du roligt skrue op for forventningerne velvidende, at der i den forbindelse faktisk er motivationspoint at hente hos medarbejderne.

Mange af vores kandidater efterspørger arbejdspladser med drive, passion og resultatfokus; arbejdspladser, hvor man sætter ambitiøse mål, gør sig umage og fejrer succeserne. Og de forventer, at deres ledere har forventninger til dem.

Jeg skal ikke kigge længere væk end i spejlet for at få øje på en, som også sætter lighedstegn mellem et godt arbejdsliv og ærekære kolleger, som hver dag gør en indsats for at præstere lidt bedre end i går. Netop det bærer min ledelsesstil også præg af; jeg ønsker, at mine medarbejdere giver den fuld gas og opnår stærke resultater, som de kan være stolte af, og som gør en mærkbar forskel for vores kunder.

Læs også: Hvad vil du gerne være kendt for?

Derfor er jeg klar i spyttet, hvis jeg skal svare på mit indledende spørgsmål: Ja, du må gerne forvente, at dine medarbejdere giver den en skalle – og du skal gøre det for både deres egen og forretningens skyld!

Tilbage til oversigten