Husker du at få sagt pænt farvel?

Jeg husker det tydeligt: Datoen for min sidste arbejdsdag nærmede sig med hastige skridt, og det var til at mærke. Stemningen på arbejdspladsen havde nemlig ændret sig markant. Det satte desværre et negativt punktum for en ellers positiv tid i organisationen og resulterede i en sidste arbejdstid, der blev unødigt dramatisk og ukonstruktiv for både medarbejder og samarbejdspartnere.

Det er aldrig nemt at sige farvel til en værdsat kollega eller arbejdsplads. Ikke desto mindre er det et vilkår, når man først har sagt goddag. Vi skal nemlig alle videre en dag; til en ny stilling på samme arbejdsplads, til en helt ny virksomhed eller måske på pension. Alligevel kan en afsked komme som et chok for de involverede parter, og beslutningen kan skabe stærke følelsesmæssige reaktioner.

Selvom det er både forståeligt og menneskeligt, er min anbefaling, at man så vidt muligt holder person og forretning adskilt, og i stedet forsøger at finde nogle gode løsninger i fællesskab, så både virksomhed, medarbejder, kolleger, kunder og samarbejdspartnere kommer bedst muligt videre. Hvordan man konkret kan gøre det, oplevede jeg på allerfineste vis på min tidligere arbejdsplads, KMD.

Når enden er god, er alting godt

Det gode offboardingforløb begyndte sådan her: Sammen med min leder i KMD satte vi os ned og lagde en plan for, hvordan min sidste tid skulle forløbe. Målet var, at både virksomheden og jeg skulle bedst muligt videre.

At ansættelsesforholdets ende nærmede sig, var måske ikke en ønskesituation for begge parter, men nu gjaldt det om at få sagt pænt og ordentligt farvel – og se fremad.

Ledelsen bakkede op om, at jeg den sidste 1,5 måneds tid ryddede min kalender for at kunne fokusere 100 procent på offboardingen.

Vel vidende at min efterfølger selvfølgelig skulle finde sin egen vej, gik jeg dedikeret og systematisk til værks for at sikre en sikker overlevering, så personen kunne komme godt fra start. Indsatsen resulterede i et 15 sider langt dokument med aftaler og deadlines, som den nye medarbejder skulle være opmærksom på.

Læs også: Skilles I som venner eller fjender?

Jeg beskrev detaljeret mine refleksioner, så min efterfølger kunne brygge videre på de tanker, jeg allerede havde gjort mig i stillingen, og jeg sørgede også for at være hudløst ærlig om de svagheder og udviklingsområder, en ny leder burde være opmærksom på.

Jeg ringede personligt rundt til de kunder og samarbejdspartnere, jeg havde arbejdet tæt sammen med gennem årene og forklarede, at min afsked ikke havde noget med hverken virksomheden eller min tro på produktet at gøre; jeg var bare moden til et karrieremæssigt skifte.

Helt til det allersidste gav jeg den en skalle, og det var en rar fornemmelse, at jeg vidste, at jeg havde gjort mit for at hjælpe kolleger, kunder og samarbejdspartnere godt videre.

Den dag i dag tænker jeg stadig varmt tilbage på offboardingprocessen, som var præget af ro, overblik og kammeratlig stemning, og KMD har i mig en livslang ambassadør.

Mine forskelligartede oplevelser med offboarding har gjort det tydeligt for mig, at den sidste tid i en virksomhed bør være præget af struktur og ordentlighed. Offboarding kræver selvfølgelig ressourcer, lige såvel som en god onboarding eller reboarding gør, men det er tid og penge, der er givet godt ud – og når det lykkes, er det win win for alle parter, som med et pænt farvel kan komme godt videre.

Læs også: Tager du reboarding for givet?

Tilbage til oversigten