Skilles I som venner eller fjender?

Et farvel med respekten i behold giver livslange renter

Ingen regel uden undtagelser, men jeg tør godt vove den påstand, at du har været en del af et utal af relationer fra barnsben til dér, hvor du i dag sidder og læser med. Det interessante ved relationer er, at mens nye gror, visner andre, og hvad der synede som døde skud begynder pludseligt at blomstre og give værdi på ny.

Der er lige så mange årsager til at indlede en relation, som der er til at afslutte den. Nogle venskaber og kærlighedsforhold slutter brat og på ubehagelige måder med skældsord flyvende som lussinger gennem luften.

Det er dog ikke kun i privaten, at relationer ophører. Det gør de også i erhvervslivet, hvor talrige eksempler desværre understreger, at mange også her skilles med iskold stemning mellem sig. Det bidrager i sagens natur ikke med noget konstruktivt for nogen af parterne, og det er ærgerligt, for måden, man skilles på, kan vise sig at være afgørende senere i livet.

Det kan derfor ikke siges tydeligt nok, hvor vigtigt det er for både virksomhed og kandidat at bevare respekten og sige ordentligt farvel.

Det er på ingen måde hensigten at negligere eller ignorere de følelser, der kan være forbundet med en fyreseddel eller en opsigelse, men begge parter skal fornuftigt videre. Så uanset hvem der er den forsmåede i situationen, har det stor værdi hurtigt at give slip og lade mavepinen forsvinde, så fokus kan rettes mod at komme bedst ud på den anden side.

En af vores kunder befandt sig for nylig i en sådan situation. Vedkommende skulle sige farvel til en af sine nøglemedarbejdere, der var specialist på en lang række arbejdsområder, som hun tilmed løste til UG med kryds og slange og ofte på egen hånd.

En meget vanskelig position at erstatte, da medarbejderen foruden sine unikke kompetencer også var i besiddelse af essentiel viden omkring mange interne arbejdsgange og eksterne samarbejder.

Læs også: En opsigelse skal håndteres rigtigt og med respekt

I lyset af coronasituationens mulm og mørke havde det været let for medarbejderen at stemple mentalt ud, kaste benene op på hjemmekontorets sofabord og absolut ikke gøre mere, end det absolut nødvendige i den resterende tid af ansættelsesforholdet. Til stor inspiration for andre ansættelsesforhold lagde medarbejderen i stedet en eksemplarisk tilgang for dagen.

I tæt dialog med ledelsen udarbejdede medarbejderen en nøje plan for, hvad hun skulle beskæftige sig med fra dags dato til sidste arbejdsdag. Minutiøst beskrev hun sin knowhow om arbejdsgange og udarbejdede manualer, lister og guides, som let kunne overleveres til den kommende medarbejder. Imens blev igangværende projekter afsluttet eller overdraget til kollegaer.

For hele organisationen fremstod medarbejderen motiveret, arbejdsom og fokuseret frem til sidste arbejdsdag, selvom det længe havde været kendt, at medarbejderens og virksomhedens dage snart ville være talte.

Det er ingen nem opgave at overtage en stol efter et farvel med en betroet, loyal og kompetent medarbejder, men opstarten for en ny medarbejder bliver nemmere, hvis virksomhed og den tidligere medarbejder har fået det optimale ud af samarbejdet frem til sidste dag.

Casen understreger tydeligt den pointe, for den nye medarbejder mødte ind til velbeskrevne arbejdsområder og et velkomstbrev med gode råd til den første tid – sågar underskrevet af den tidligere medarbejder.

Onboarding og offboarding kan ske på mange måder, men et forløb som dette gør det let for en ny medarbejder at falde til i sit nye job. Sker det, er sandsynligheden også større for, at medarbejderen trives og rammer den forventede performance det hurtigere.

Et ordentligt og respektfuldt farvel har også den fordel, at virksomheden får en stærk ambassadør, som til gengæld er garanteret flotte renter for måden at forlade sin post på.

Referencetagning kan nemlig i sidste ende blive tungen på vægtskålen i en ansættelsesproces, som vi også argumenterede for i årets første erhvervsklumme. Det er vores klare opfordring at trække referencer under en rekruttering, for det er altid givet godt ud at høre begge sider af bordet, når det drejer sig om styrker og opmærksomhedspunkter ved et ansættelsesforhold.

Læs også: Sæt dit hold til nye tider

Kommer det i processen frem, at I skiltes med papirkurve flyvende gennem luften, kan det være et problem i rekrutteringsøjemed. Omvendt kan referencetagning give kandidaten afgørende pluspoint, når vi hører, hvordan vedkommende eksempelvis overdragede sin stilling og hjalp med onboardingen af sin arvtager.

Uanset hvor svært det kan være at miste en nøglemedarbejder eller opsige vedkommende, gør du klogt i at afslutte relationen med respekten i behold. Efterfølgende har du lettere ved at se dig selv i øjnene, og det giver langvarige renter for din videre karriere at skilles som venner, hvad end du skal søge job eller rekruttere.

Tilbage til oversigten