Forventningsafstemme – hvorfor nu det?

Succesfulde relationer er sprængfyldte med tillid, gennemsigtighed og respekt

I alle livets facetter indgår du i relationer. Nogle er familienære og venskabelige, mens andre er professionelle og i nogle tilfælde kontraktlige. Din hverdag er fyldt med relationer, og tænker du efter, trækker du garanteret på smilebåndet, når du mindes dine tætte relationer, for det er ofte dem, hvis oplevelser giver de bedste erindringer og den største værdi.

Uanset om det gælder relationer i privatlivet eller på arbejdspladsen, er det uhyre vigtigt, at du får afstemt den anden parts forventninger til relationen med dine egne, for det er på et stærkt fundament, at en stærk relation kan gro.

Det er i mellemtiden ikke vand og varme, som får relationen til at gro. Det er derimod treenigheden, bestående af tillid, gennemsigtighed og respekt.

De tre værdier kommer derfor også til udtryk, når vi rekrutterer og matcher virksomheder og kandidater med hinanden – for også her skal succesfulde relationer skabes.

Der er ikke væsentlig forskel på, om du er den rekrutterende virksomhed eller personen på bordets anden side, når det kommer til tillid. For har virksomheden eksempelvis ikke fuld tillid til, at kandidaten kan løfte jobbet, som vedkommende er i spil til at overtage, kan det aldrig forsvares at onboarde personen.

Kandidaten vil starte så meget i minus, at det folkekære kortspil ”500” vil være umuligt at vinde. Med stor sandsynlighed vil det ligeledes medføre en masse afbrydelser i lederens arbejdsdag, da lederen vil føle behov for at kontrollere den nye medarbejder i alt for mange henseender.

En sådan relation er født med bly om benet, fordi den indledes med manglende tillid til hinandens personlige kompetencer.

Lykkes det at sikre og etablere tillid under relationens opbygning, handler det dernæst om at undgå skjulte dagsordner og uklarhed. Graden af gennemsigtighed skal være så stor, at det for relationens parter er let og lige til at identificere, hvad der skal til for, at relationen bliver en succes.

Langt hen ad vejen kommer du med en åben dialog og ikke mindst ærlighed. Konkretiseret betyder det, at næste gang du skal rekruttere en medarbejder, bør du gøre dig selv og det kommende ansættelsesforhold den tjeneste at kommunikere åbent og vedvarende om processen fra start til slut. Hvornår der afholdes samtaler og hvor henne, er blot nogle af de informationer, som jobsøgere ønsker at vide, hvorfor informationerne lige så godt kan komme frem i dagslyset fra starten af.

Læs også: Det rigtige match bygger på tre elementer 

Endeligt er respekt helt afgørende, når en succesfuld relation skal etableres. Den sidste del af HT-treenigheden handler om, at parterne skal kunne udvise respekt for hinanden og være lydhøre overfor hinanden. Den gensidige respekt kan siges at udspringe af henholdsvis tillid og gennemsigtighed, for respekt drejer sig om at udvise respekt for den tillid, som parterne har til hinanden og den gennemsigtighed, der afspejler relationen.

I rekrutteringsøjemed kommer respekten til udtryk ved, at parterne stoler på og anerkender hinanden. Naturligvis skal en ny medarbejder først finde sin plads og lære virksomhedskulturen at kende, men der skal også være en vis forståelse for, at vedkommende besidder kompetencerne og nok skal løse sine arbejdsopgaver.

Det er på ingen måde en let disciplin af skabe værdifulde relationer, hverken når det kommer til rekruttering af nye medarbejdere eller afdækning af potentielle arbejdsgivere. Ingen mennesker er ens.

Vores kompetencer og faglige kvalifikationer er unikke, og vi samarbejder på forskellig vis, hvilket blot understreger vigtigheden af en reel forventningsafstemning.

Det er naivt at hoppe over, hvor gæret er lavest. Tiltro til hinanden kommer ikke af sig selv. Det kræver mod og sårbarhed at indgå i en hvilken som helst ny relation. Lige fra ansættelsesforholdet til leverandørsamarbejdet.

For os afdækker en grundig gennemgang af henholdsvis tillid, gennemsigtighed og respekt på fornemmeste vis forventningerne til relationen.

Læs også: Se kritisk på dig selv og din virksomhed

Måske har du som virksomhed eller kandidat andre værdier, der er helt afgørende for en god relation. Det vigtigste er blot at være klar over dem og få dem italesat.

Lykkes du med at støbe stolperne og afdække alle parters forventninger, har du ikke blot støbt treenigheden og fundamentet for gode relationer. Du er garanteret succesfulde og langvarige (samarbejds)forhold resten af livet.

Tilbage til oversigten