Arbejdshjulet

Hvordan ser din optimale arbejdsdag ud? Det hjælper arbejdshjulet dig med at blive skarp på. Vores værktøj har til formål at gøre dig bevidst om din ønskefordeling af arbejdsopgaver i dit kommende job.

Værktøjet gør dig både klogere på, hvilke top 8 arbejdsområder, du gerne vil arbejde med, og hvor meget de skal fylde i forhold til hinanden. 

Arbejdshjulet kan bruges som en refleksionsøvelse, hvor du tænker over, hvordan din arbejdsdag skulle se ud, hvis du helt selv kunne vælge.

Det kan også bruges som et håndgribeligt og praktisk værktøj, som du kan tage med dig i jobsøgningen og hele vejen til jobsamtalen, så du husker at stå fast på dine ønsker.

Det er vigtigt at understrege, at arbejdshjulet ikke er statisk, og derfor kan hjulet løbende udfyldes på ny, så det tilpasses livet i takt med, at du oplever nye ting og får andre erfaringer med dig på vejen.

Du kan afprøve arbejdshjulet ved at downloade og udfylde det her: mit personlige arbejdshjul.

Når vi i HumanTrust hjælper vores kunder med at rekruttere, beder vi også dem om at udfylde arbejdshjulet i forhold til den specifikke stilling. 

På den måde kan vi afdække, hvordan fordelingen af arbejdsopgaver ser ud – og ved at sammenligne virksomhedens arbejdshjul med de jobsøgendes arbejdshjul bliver det tydeligt, om der er tale om et match eller ej.

Det er nemlig altafgørende i rekrutteringsøjemed, at begge parter er indforståede med fordelingen og har samme ambitioner og fremtidsplaner, for at det kan blive et stærkt og langsigtet partnerskab.

Arbejdshjulet for virksomheder udfyldes på samme vis som det personlige arbejdshjul. Du kan downloade og udfylde det her: virksomhedens arbejdshjul.

Tilbage til oversigten