Work-life-balance betaler sig – for begge parter

Som leder bør du sikre dig, at dine medarbejdere trives og tilbydes en sund balance mellem arbejde og fritid. Det kan nemlig betale sig – både menneskeligt og økonomisk.

Begrebet work-life-balance har for alvor fået fat i en tid, hvor medarbejdere i højere grad efterspørger fleksibilitet – og hvor den hybride arbejdsform vinder indpas.

At finde balancen mellem arbejds- og privatliv er på ingen måde en ny problemstilling. Ikke desto mindre oplever jeg i mit virke som Recruitment Advisor et større fokus på work-life-balance end tidligere, og for mange af de kandidater, jeg har i spil, er det et krav til deres kommende arbejdsplads – som de under ingen omstændigheder vil gå på kompromis med.

Jeg tør derfor godt spå, at de virksomheder, som ikke tilbyder frihed og fleksibilitet, bliver taberne i kampen om de kvalificerede – og ikke mindst motiverede – medarbejdere.

Men rekruttering og fastholdelse er ikke de eneste fordele, du kan høste, hvis du som leder lykkes med at skabe rammerne for et fleksibelt arbejdsliv.

Når ledelsen har fokus på medarbejdernes trivsel og balance, giver det nemlig ikke alene højere medarbejdertilfredshed, men det har også en gavnlig effekt på den enkeltes motivation – og som resultat på den økonomiske bundlinje.

Balance er individuelt

Vi er ikke ens – hverken som mennesker eller som medarbejdere, og i dag er vores familiekonstruktioner ovenikøbet forskellige som aldrig før. Det kalder i min optik på en arbejdskultur, hvor der netop er plads til den enkeltes livssituation – og til det, der giver den enkelte værdi i hverdagen.

For mit vedkommende betød work-life-balance i en årrække, at jeg fik plads til at hente og bringe mine søn qua min rolle som alenefar; og det, at jeg fik den plads, gav mig motivationen til at give den en skalle på andre tidspunkter.

Mange har stået i samme situation, men selvom det praktiske hensyn vedrørende familieliv og børn ofte er et godt argument for fleksible rammer, så bør de på ingen måde være forbeholdt medarbejdere med børn. Jeg tror i hvert fald på, at langt de fleste bliver bedre medarbejdere, når deres behov bliver imødekommet.

For den ene kan det give værdi at hente sine børn tidligt på en solskinsdag og arbejde et par timer, når børnene er lagt i seng; for den anden kan en frisk gåtur midt på hjemmearbejdsdagen give plads til nye tanker og øget produktivitet om eftermiddagen.

Det er svært at komme udenom, at det individuelle hensyn kræver ekstra koordinering og planlægning fra din side som leder. Men når det fremmer trivsel, motivation og effektivitet, er det i min optik svært at argumentere imod, at det er besværet værd.

Dermed ikke sagt, at rammerne skal udviskes fuldstændigt. Tværtimod kan der i perioder være tungtvejende argumenter for at stå fast på specifikke procedurer; for lige så vel som balancen skal tage højde for medarbejdernes behov, skal det også gøres med respekt for, hvad der bringer virksomheden værdi.

Det giver fx god mening at prioritere det fysiske fremmøde, når der skal etableres en ny kunderelation, lige så vel som den kreative strategiske brainstorm får vinger foran en tavle med post-its.

Tillid og fleksibilitet bliver betalt tilbage med motiverede medarbejdere

Som leder har du nøglen til den fleksible arbejdsplads, men den enkeltes work-life-balance skal findes i et samspil mellem leder og medarbejder – med respekt for hvad der bringer værdi for begge parter. Her må du have tillid til, at dine medarbejdere ved, hvad der fungerer for dem – og hvad der gør dem til den bedste medarbejder.

Lykkes du med det, har jeg endnu til gode at vidne, at velviljen ikke bliver tilbagebetalt – både hvad angår engagement og profit.

 

Tilbage til oversigten