Vil du være værksteds-CEO?

Se mindre på din titel og mere på jobbets indhold, inden du siger ja

Et godt job skabes af indholdet og rammerne. Ikke af den titel, der står på visitkortet. Desværre ser vi nogle gange, at fine titler kan være vigtigere for et jobvalg end det reelle indhold i jobbet.

Det er ingen hemmelighed, at der de seneste år er gået lidt inflation i de fine titler på arbejdsmarkedet – ofte med et engelsk twist. Det er jeg ikke ubetinget tilhænger af. Jo, det giver mening, hvis man er en del af en international koncern med engelsk som fællessprog, men i de fleste andre virksomheder gør det ikke nødvendigvis.

I dag ansætter man ikke en administrerende direktør; titlen er i stedet forkortet til CEO. Det kan måske forsvares, hvis virksomheden har en eksport og udenlandske kunder, men det giver altså ikke meget mening at kalde en receptionist for front end manager eller en telefondame for front row consultant.

Et særligt ømt punkt for mange er KAM – Key Account Manager – som før i tiden blot hed sælger. Nogle elsker den nye titel, andre kan ikke fordrage den. Mit største problem med den og de andre internationale titler er, at de let bliver bløde og upræcise og ikke fortæller nok om, hvad jobbet indeholder.

Det er i virkeligheden den største risiko ved de mange nye, internationalt klingende titler i erhvervslivet: At de risikerer at stjæle fokus fra det, der er vigtigt; nemlig arbejdsopgaverne og hvordan man løser dem.

Det er ikke nødvendigvis nemt at afkode, hvad en engelsksproget titel eller forkortelse dækker over, og derfor kan man som kandidat komme i tvivl om, hvad man skal præstere og hvilke kvalifikationer, der skal til for at få jobbet.

En del af billedet er også, at forskellige virksomheder bruger forskellige titler. Det, der lyder fint det ene sted, kan dække over præcis den samme hverdag som et job, der ikke har samme fine klang over sig.

Vores råd til både kandidater og virksomheder er derfor: Se lidt mindre på titlen og lidt mere på indholdet og ikke mindst de udfordringer, der ligger til dig.

Som kandidat skal du populært sagt ikke lade dig lokke af en titel som værksteds-CEO, hvis jobbets reelle indhold er værkfører for fire mand. Som virksomhed skal I huske, at en fin jobtitel ikke kan camouflere, hvis jobbet er skruet forkert eller uinteressant sammen.

For virksomhederne gælder det om at beskrive indholdet først, inden I sætter en titel på. Dermed gør I jer også klart, hvad forventningerne er. Har en salgschef et andet og mindre ansvar end en salgsdirektør? Ja, formentlig, men hvor ligger forskellen helt præcist?

At en titel bliver lang og forkromet, gør altså ikke nødvendigvis jobbet mere interessant. Jeg har f.eks. aldrig forstået, hvorfor det skal være finere at være teknisk ejendomsleder end pedel, når nu man skal lave det samme.

Vi mærker af og til, at selve titlen er vigtig for nogle kandidaters selvforståelse. Har man én gang været direktør, er det måske ikke fint nok at være afdelingschef i det næste job. Men vi anbefaler altid at bruge tid på det, der ligger bagved:

Hvilket ansvar og hvor stor frihed får du? Hvad bliver dit primære arbejdsområde? Hvem bliver dine nærmeste kolleger – og hvordan skal I bruge hinanden? Hvem refererer du til? Har du dit eget budget eller skal du blot følge de retningslinjer, der bliver udstukket ovenfra? Hvad kan du bidrage med – og kan du se dig selv i jobbet om fem år?

Titelrytteri for titlernes egen skyld er en farlig disciplin, fordi det stjæler fokus.

De færreste stiller sig i det lange løb tilfreds med en smart titel og et visitkort med guldtryk, hvis jobbet ikke er meningsfyldt – og så risikerer virksomheden hurtigt at skulle finde en ny værksteds-CEO, fordi den skuffede medarbejder har sagt farvel i jagten på indhold og de rigtige udfordringer. Og det kan en fin titel ikke ændre på.

Tilbage til oversigten