Sådan ser den ideelle leder ud ifølge de jobsøgende

Spørger man de jobsøgende (og det har vi selvfølgelig gjort), så har den ideelle leder fokus på trivsel, fleksibilitet og nærvær i hverdagen – og så går vedkommende forrest, når det kommer til at tage et samfundsmæssigt, miljømæssigt og medmenneskelige ansvar.

Alle vores kandidater udarbejder i løbet af rekrutteringsprocessen det, vi i HumanTrust kalder en 20/5-liste. Her reflekterer de over, hvilke 20 ting, der motiverer dem i deres arbejdsliv – og hvilke 5 ting, der gør det modsatte.

Som du nok har gættet, så er ledelse et af de gennemgående temaer på 20/5-listerne, der afslører, at kandidaterne går i en kæmpestor bue udenom micro management, usynlig ledelse, uklar retning og snævre rammer. De flokkes derimod om bæredygtig, menneskelig og ikke mindst nærværende ledelse, der har fokus på den enkelte medarbejders trivsel, motivation og udvikling.

Kortsigtet og resultatorienteret ledelse med fokus på profit er for længst passé – men formår du at bedrive ledelse med fokus på mennesket, så tør jeg godt spå, at den økonomiske gevinst følger med.

Det betyder samtidig, at den ideelle leder anno 2024 har forståelse for, at hver medarbejder er unik og for at behandle dem ens, skal de derfor i virkeligheden behandles forskelligt. Og det kræver fleksibilitet!

Desværre bliver fleksibilitet på mange arbejdspladser forgæves forsøgt praktiseret med fastlagte rammer om planlagte hjemmearbejdsdage, men som det ligger i ordets natur, så kan fleksibilitet ikke sættes på formel – og så handler det for øvrigt om langt mere end blot muligheden for at arbejde remote.

Det handler blandt andet også om frihed i opgaveløsningen, og her er det absolut essentielt, at du som leder finder balancen imellem at give medarbejderne mulighed for selv at præge tilgangen til deres arbejde, men samtidig står til rådighed med sparring – for sparring er nemlig også et ord, der dukker op på mange af kandidaternes 20/5-lister.

I min optik ligger der derfor en vigtig ledelsesopgave i at opstille frie rammer, hvor fleksibiliteten kan aftales løbende og individuelt – og samtidig have føling med medarbejderne, skabe et sammenhold og kommunikere et meningsfuldt fælles purpose som en synlig og nærværende leder.

Fremtidens leder er et værdimæssigt forbillede

Netop purpose er et vigtigt konkurrenceparameter i rekrutteringskampen, og blandt de 20 punkter på kandidaternes 20/5-liste sniger dét sig oftere og oftere ind som et punkt.

Medarbejdere søger i højere grad mod virksomheder, hvis formål resonerer med deres egne værdier; virksomheder, som har en mening udover profit og som tager et medmenneskeligt ansvar. Særligt for den yngre generation er det et krav, at deres arbejdsplads arbejder målrettet med idealistiske dagsordener som inklusivitet, bæredygtighed og klima.

Med andre ord vil de se en mening med det, de arbejder med – og dem, de arbejder for.

Som leder skal man derfor være skarp på virksomhedens eksistensberettigelse, så medarbejderne forstår, hvorfor de går på arbejde i et større perspektiv – og ikke mindst hvor vigtigt lige netop deres bidrag er til den sag. Det har nemlig afgørende betydning for den enkeltes motivation at forstå, hvad virksomheden forsøger at opnå, og hvad deres rolle er i forhold til at nå det mål.

Lad mig i den forbindelse fastslå, at formålet ikke behøver at være ét, der hedder hele kloden. Derimod er det essentielt, at I har en fælles tro på, at det I arbejder med, er vigtigt.

I den sammenhæng skal man som leder ikke være bange for at bringe sig selv i spil, for medarbejdere vil gerne inspireres af en leder, som deler holdninger, værdier og erfaringer, som de kan spejle sig i.

Derfor tror jeg også på, at de ledere, som formår at drive en ny agenda på en personlig facon, vinder på den lange bane – både hvad angår rekruttering, engagement og følgeskab.

Rekrutteringssituationen i Danmark lige nu har givet medarbejderne gode kort på hånden, og selvom det måske ikke ser sådan ud for evigt, så vil en nærværende og tillidsfuld ledelsesstil med fokus på trivsel, inddragelse, fleksibilitet og bæredygtighed gavne jeres virksomhed, både når det kommer til rekruttering, fastholdelse og engagement – også når kortene engang i fremtiden skifter hånd.  

Tilbage til oversigten