Sådan sætter du det stærkeste hold

Klare mål og tydelige forventninger gør både den enkelte og hele holdet bedre

Det bedste hold – både i sport og i en virksomhed – er ikke altid det hold, der ser stærkest ud på papiret. Det afhænger af mange andre ting end blot de evner og det talent, som hver medarbejder har – f.eks.:

Hvor motiveret og dedikeret er du? Hvor sikker er du på din opgave? Hvor meget stoler du på din sidemand? Hvad gør du, hvis sidemanden kommer i problemer? Tør du bryde mønstret for at opnå en fordel for holdet? Tør du tage ansvar – også når du har begået en fejl?

Det er spørgsmål, som er afgørende for, om den enkelte lever op til sit potentiale, og om holdet dermed får det optimale ud af den enkelte.

Det er også spørgsmål, som alle ledere skal forholde sig til, når det rigtige hold skal findes.

Det værste er ikke nødvendigvis, hvis du har spillere, der mangler evnerne. Det værste er, hvis du har spillere, der mangler viljen, fordi der er blevet for mange grå arbejdsdage og for få øjeblikke, hvor holdet hænger sammen.

Uanset om du er interesseret i sport eller ej, kan du som leder altid skele til det job, en fodboldtræner udfører. Nogle gange som spillende træner, andre gange som strategen på sidelinjen – men det eneste, træneren ikke må, er at gemme sig i omklædningsrummet, når fløjten lyder.

Lederens opgave er selvfølgelig at føre holdet frem til sejre. Det gør du bedst, når du kender den enkelte medarbejder så godt, at du kan give dem mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt ud, og samtidig give dem de rigtige værktøjer til at udvikle sig. Og du gør det bedst, når du klart kan udpege de mål, I går efter, og den måde, I skal spille kampene på.

Som leder skal du selvfølgelig stå klar med gode råd og relevant sparring, når der er brug for det – også i kampens hede. Gør du den enkelte bedre, gør du også holdet stærkere.

Læs også: Fem ting de ansatte ønsker af dig som leder.

Når medarbejderen præcist ved, hvad du mener og forventer, kan hun langt bedre målrette sin indsats – og så gælder det sjovt nok også omvendt: Når du ved, hvad hun ønsker og brænder for, kan du langt bedre give hende de opgaver og det ansvar, der løfter hende.

Det kræver, at man som leder kontinuerligt er i forbindelse med sit hold og tjekker formen, så man løbende – og ikke kun engang imellem – kan tilpasse opgaven, indsatsen, sparringen og målsætningen.

Sagt på en anden måde:

Du skal gøre dine medarbejdere så dygtige, at de bliver attraktive for andre virksomheder, og du skal gøre din virksomhed så attraktiv, at de ikke har lyst til at rejse.

I skal simpelthen holde hinanden skarpe og fokuserede – det er til gavn for hele holdet og de resultater, I kan opnå.

Her lader den gode leder også medarbejderne komme til og involvere sig. Det kan godt være, at du som leder har ideen til den overordnede retning, men nogle gange er det medarbejderne selv, der har den bedste idé til, hvordan tankerne bedst kan udføres i praksis. Man ser det nogle gange ved timeout i håndbold:

Træneren kommer med de hurtige dessiner, hvorefter anføreren eller playmakeren runder af med et par hurtige, konstruktive input. Det gælder også udenfor sporten, at en medarbejder, der får og tager medansvar, altid er en bedre medarbejder i det lange løb.

Den enkelte medarbejder skal opleve at blive set og værdsat som individ og ikke bare som et nummer i rækken. Samtidig skal de kende deres plads og værdi for det samlede hold. Sagt på fodboldsprog: De skal kende deres position på banen, hvilket område de skal dække, og hvordan de gør sine medspillere bedre.

Når alle på og omkring holdet har den forståelse, påvirker det altid den samlede præstation i en positiv retning. Og så er du som leder tæt på at mønstre det stærkest mulige hold.

Derfor skal du hele tiden være opmærksom på at styrke dit hold. Det kan selvfølgelig være i form af nye medarbejdere på nøglepositioner, men det kan også være i form af opgradering, efteruddannelse og kollektive løft af de kræfter, I allerede råder over. Det kræver dybest set to ting: At du tør se kritisk på dit hold, og at du samtidig tør reagere på holdets præstation.

Læs også: Få det bedste ud af dine medarbejdere, ikke det meste.

Det er ikke nødvendigvis altid løsningen at hyre nye kræfter. Nogle gange har du de rigtige medarbejdere, som blot kræver en mere tydelig vejledning, nye kvalifikationer eller andre udfordringer. Andre gange er det helt afgørende med nyt blod i holdopstillingen for at give hele teamet et løft.

Ansvaret er dit som leder.

Du skal udpege retningen, kommunikere de fælles værdier, så alle kender reglerne, og tage hånd om den enkelte brik i puslespillet.

Det lyder måske enkelt, men er det langt fra altid. Til gengæld er resultatet så meget mere tilfredsstillende, når det lykkes, og holdet viser sig stærkt nok til at løse selv de svære opgaver.

Tilbage til oversigten