Leder du bæredygtigt, langsigtet og værdibaseret?

Bæredygtighed handler i høj grad om grønne tiltag og klimaaftryk. Men begrebet har også stor berettigelse indenfor ledelse; og spørger du mig, bør kortsigtet, resultatorienteret ledelse erstattes af en mere bæredygtig, langsigtet og meningsgivende tilgang – og så kommer resultaterne helt af sig selv.

Den grønne agenda har for alvor vundet indpas i virksomheder verden over, og på samme måde som ansvarlige virksomheder har politikker for eksempelvis genanvendelse af papir og plastik bør den bæredygtige tankegang også gælde på medarbejderfronten.

Det kræver dog, at du som leder ikke ser dine medarbejdere som en ressource, men derimod som hele mennesker, der også skal kunne agere udenfor arbejdet.

Kort sagt skal du acceptere – og ikke mindst respektere – at de kun er til låns.

Når du gør det, anerkender du samtidig, at den enkelte medarbejder skal have energi og overskud til at være noget for nogen, når de har fri – og også efter, deres arbejdsliv er forbi.

Gode værdier holder på medarbejderne

I dag måler mange virksomheder især sig selv på baggrund af den økonomiske bundlinje. Men succes bør ses i et langt større perspektiv end det, for lige så væsentligt som det økonomiske resultat er det miljømæssige, det sociale og det samfundsmæssige. Samtidig er disse punkter helt afgørende parametre for en virksomheds renomé – og ikke mindst for medarbejdernes lyst til at bidrage og blive.

Blandt andet derfor er det hos HumanTrust filosofien, at der skal være et gensidigt match på det værdimæssige plan, hvis ansættelsesforholdet skal holde i længden. Og vi ser en tydelig tendens til, at medarbejdere vil bringe deres kompetencer i spil hos virksomheder, hvis formål resonerer med dem som menneske og ikke mindst deres værdier.

Med andre ord vil de se en mening med det, de arbejder med – og dem, de arbejder for.

Af samme årsag bør enhver leder være skarp på virksomhedens eksistensberettigelse og bygge en bro mellem virksomheden og samfundet, som både medarbejdere, kunder og interessenter kan spejle sig i.

Samtidig bør du – hvis du ønsker engagerede medarbejdere – sikre, at virksomhedens formål kommunikeres internt. Det har nemlig afgørende betydning for den enkeltes motivation at forstå, hvad virksomheden forsøger at opnå, og ikke mindst hvad netop deres rolle er i forhold til at nå det mål.  

Spørg derfor løbende dig selv: Ved alle mine ansatte, hvad vores værdier og mål er? For hvis svaret er nej, så skal du sætte ind på at få det vendt til et ja.

Fremtidens ledelse er bæredygtig

Bæredygtig ledelse bekymrer sig om fremtiden. Og spørger du mig, bør god ledelse have øje for konsekvenserne af virksomhedens handlinger i det lange perspektiv – både hvad angår grøn omstilling og på medarbejderfronten.

I 2023 betyder god ledelse blandt andet, at man sikrer et bæredygtigt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, fleksibilitet, diversitet og mening. Fremtidens arbejdsliv kalder på rummelighed og restitution – og det skal fremtidens ledelse kunne rumme.

Lad mig til slut understrege, at du gør klogt i at tage ansvar, når det kommer til grøn omstilling. For udover at være nødvendig er den i høj kurs hos både forbrugere, investorer og potentielle medarbejdere.

Tilbage til oversigten