Inklusion som et skraldespandsprojekt – den går ikke

Har din virksomhed ikke en inklusionsstrategi, er det et oplagt tidspunkt at starte nu.

Erhvervslivet er presset på flere fronter, og i mediernes erhvervsspalter har det længe stået skrevet, at landets virksomheder mangler arbejdskraft. Til trods for det går stadig flere tusinde ledige. Det kan der ligge mange årsager bag, men sikkert er det, at hvis flere erhvervsledere tør arbejde seriøst med inklusion, vil det ikke blot reducere antallet af ledige – det vil også gavne virksomhedernes performance og renommé.

I rekrutteringsøjemed er inklusion tit et overset punkt, og måske derfor er det et af de emner, som ligger mig ekstra nært. Negligeringen skyldes ofte, at det kan være besværligt at arbejde med inklusion i den første tid, indtil organisationen har accepteret de nye processer, som det kræver at inkludere den del af arbejdsstyrken, som af forskellige årsager ikke kan varetage et fuldtidsjob. Det gælder såvel unge, som voksne og ældre.

Læs også: Tunnelsyn kan gøre dig blind for seniorers kompetencer

Gevinsterne ved at lægge et bredere perspektiv på ens rekruttering er i sagens natur mange, for en hvilken som helst rekrutteringsproces er kun en succes, hvis den rigtige person matches med den rigtige opgave, i den rigtige virksomhed, med den rigtige chef, på det rigtige tidspunkt.

En ledig stilling behøver altså ikke at blive erstattet af en tro kopi af den person, som forlod stillingen.

Gode og langvarige jobmatches bygger på kemi og personlige relationer, hvorfor det er langt mere værdifuldt at kreere et job, som både er til gavn for arbejdstager såvel som arbejdsgiver.

For at det kan lade sig gøre, skal du som erhvervsleder være dygtig til at sætte dig i medarbejderens sted og imødekomme den enkeltes behov, ønsker og ikke mindst motivation.

De ledere, som mestrer den manøvre, bliver fremadrettet endnu mere eftertragtede, for det bliver et område, som virksomhedens interessenter kommer til at tillægge større værdi. Akkurat som tilfældet har været med virksomhedens øvrige CSR-områder, der allerede i lang tid har været under større bevågenhed fra omverdenen.

Der blæser nye vinde, når det gælder samfundsansvar og at anskue inklusion, som et punkt, der blot skal krydses af på listen, som dokumenterer samfundssind, hører fortiden til.

Inklusion handler om mennesker og er et spørgsmål om, hvad medarbejdere vil og motiveres af. Det har flere erhvervsledere for længst fået øjnene op for, hvilket som ringe i vandet skaber positiv omtale i medierne, ved diverse awardshows men vigtigst af alt i relevante netværk.

Læs også: Niveauet i rekrutteringsbranchen skal hæves

Det nytter altså ikke noget, hvis din virksomheds inklusionsstrategi ligger som en sammenkrøllet papirkugle i skraldespanden. På en hvilken som helst arbejdsplads opnås de bedste resultater ved at anerkende hinandens styrker og forskelligheder. Så hvorfor ikke begynde at arbejde strategisk med inklusion i en tid, hvor det måske aldrig har været mere oplagt?

Tilbage til oversigten