En god ansættelse kræver god kommunikation

Du skal tale ærligt og lytte aktivt ved jobsamtalen

Stort set al succes bygger på god kommunikation. Det bygger på, at afsender og modtager forstår hinanden og at de derigennem bliver enige om, hvad deres fælles interesse er og hvordan et givent problem kan løses.

Det er kort sagt de færreste, der kan leve af monolog. Selv den mest højtråbende standup-komiker er afhængig af en klar respons fra sit publikum for at levere et show, der bliver husket og anbefalet.

En standupper taler meget (ja, nogle gange råber de endda), men de lytter også til publikum undervejs.

Det bliver de nemlig konstant klogere af, deres show bliver (forhåbentlig) bedre, og de får flere glade kunder i butikken. Deres kommunikation bliver klarere og deres budskaber skarpere, ganske enkelt.

Flyt nu billedet af den enlige komiker over i et mødelokale, hvor en jobsamtale er i fuld gang. Her sidder to parter, som begge har brug for at levere et budskab, men som samtidig skal huske at lytte til den respons, der kommer.

Det kræver, at du – både som kandidat og som den, der skal ansætte – er bevidst om din kommunikation.

To punkter

Selvfølgelig kan begge parter ikke sidde og vente på, at den anden taler, så man kan få lejlighed til at vise, hvor ivrigt man lytter. Men inden jobsamtalen begynder, skal du have en klar plan for to ting:

Hvad vil jeg vide og hvad vil jeg fortælle?

Her må vi indskyde ét ord, som burde være indlysende, men som – desværre – ikke altid er det, når det gælder jobsamtaler: Ærlighed.

Vi har lidt for ofte oplevet, at en eller begge parter går mere op i at fremstå lækre og tillidsvækkende end at turde sætte fingeren på et eller flere ømme punkter.

Måske overdriver kandidaten sine evner og erfaring inden for et bestemt arbejdsområde, måske underspiller virksomheden de aktuelle problemer i den afdeling, kandidaten skal være leder for.

Undvigemanøvrerne kan være mange, men før eller siden kolliderer de alligevel med sandheden – og så er det mildest talt svært at føle stor tillid, hvis det viser sig, at der er pyntet for meget på virkeligheden.

Vær dig selv

Begge parter vil selvfølgelig gerne fremstå seriøse og professionelle, men frem for alt skal du være dig selv. Du kan ikke bygge et langt arbejdsliv eller en vigtig ansættelse op omkring en påtaget personlighed.

En seriøs præsentation er frem for alt troværdig. Det betyder, at du ikke er bange for at tale om de punkter, der kan kølne modpartens interesse. Hvis der ligger store udfordringer og venter, så erkend det og beskriv det. Hvis du mangler en væsentlig forudsætning for at kunne udfylde stolen, så sig til.

Du risikerer selvfølgelig, at kandidaten/virksomheden så siger pænt nej tak – men spørg dig selv: Vil du selv have tillid til en person, der prøver at sælge dig en Lada som en Rolls-Royce?

Ærlighed er den direkte vej til en klar afstemning af forventninger. Det er også den direkte vej til at få eventuelle forskelligheder frem i lyset fra første fløjt. Dét er ikke en svaghed i jeres relation – tværtimod!

Velforberedt

Med til den gode kommunikation hører også, at du møder velforberedt op til samtalen. Du ved, hvad du tilbyder og hvad du forventer, og du kan redegøre for det kort og klart.

Du tager ikke for givet, at modparten ved en masse om dig, men du tærsker heller ikke langhalm på at fortælle om dig selv.

Samtidig (og det lyder banalt) skal du være til stede. Vi har oplevet chefer, som under en jobsamtale virker, som om de hellere ville være på golfbanen og som sad og vævede uden retning, da de skulle fortælle om virksomhedens strategi. Det holder selvsagt ikke.

Klar med spørgsmål

Det er også en god idé at forberede en række spørgsmål. Det er netop ved jobsamtalen, at du har den helt oplagte mulighed for at fjerne uklarhederne – og der kan være mange:

Hvad forventer I af hinanden? Hvordan måler og vurderer I, om en indsats er en succes? Hvor præcist begynder og slutter ansvaret? Hvordan skal de første 14 dage forløbe?

Og du skal heller ikke være bange for at stille skarpe spørgsmål: Hvor er faldgruberne og de svage sider? Hvad kan gøre dig vred? Hvor ser du den største risiko ved at sige ja til mig/os?

Jo mere præcist og åbent, I taler sammen på dette tidspunkt, jo færre diskussioner får I senere. Derfor: God kommunikation i rekrutteringen skaber du ved selv at være åben og ved at lytte aktivt.

Det er ikke en garanti mod fejlansættelser – men det er i høj grad med til at minimere risikoen.

Tilbage til oversigten