Dyrker du netværk eller drikker du bare kaffe?

Netværk er godt – men tænk over, hvad du vil opnå med det

Netværk er det nye sort – men som virksomhedsejer eller direktør er det vigtigt at overveje, hvorfor du gør det. Du skal gøre dig klart, hvad udbyttet skal være og hvad du kan bidrage med. Det er helt reelt at spørge dig selv, om virksomheden står lige så stærkt uden for netværket, og om udbyttet står mål med indsatsen; både i tid og penge.

Rigtig mange taler i disse år om betydningen af netværk, og det er også meget vigtigt. I de næste par artikler går jeg tæt på fænomenet fra forskellige vinkler – og i dag handler det om netværk og især netværksgrupper set fra virksomhedens side.

Allerførst skal du gøre klart, hvad udbyttet for virksomheden skal være ved at gå ind i et netværk. Her er det vigtigt at forstå, at i et netværk skal du give, før du får, og du skal regne med at give 90 pct. og så håbe på, at du får 10 pct. Men det er ikke tilfældigt, om du får noget ud af netværket – det hænger nøje sammen med, hvad du investerer. Og her taler vi ikke om penge, men om engagement.

Forberedelse er også vigtigt. Det gælder på to fronter: For det første skal du bruge lidt ressourcer på at lære og huske, hvem de andre i netværket er, og hvad deres styrker er.

For det andet skal du sørge for at præsentere dig klart og stå så knivskarpt, at de andre i netværket slet ikke er i tvivl om, hvad du kan hjælpe dem med og omvendt. Det betyder, at du på forhånd skal være bevidst om, hvilke budskaber eller spørgsmål, du tager med til det næste netværksmøde.

Du må gerne have høje forventninger og stille krav til dit netværk; alene af den grund, at det koster både tid og penge. Men hvis du bare møder uforberedt op med armene over kors (også mentalt), får du ikke meget udbytte af det. Så spilder du reelt bare din investering.

Tænk på hjemmefra, hvem i netværket du gerne vil tale med i dag. Er der et bestemt emne eller en opgave, hvor du kan bruge deres viden eller kontakter? Eller er der nogen, du kan hjælpe med din faglighed og dine forbindelser?

Hvis du stirrer for stift på bundlinjen, overser du let det element, alt netværk handler om: Relationer og tillid. Omvendt skal du ikke dyrke netværket for hyggens skyld, men fordi det på langt sigt er godt for din forretning.

Vi har ofte kom-videre-samtaler med potentielle kandidater. Vi ser disse samtaler som netværksmøder med personer, som senere kan blive samarbejdspartnere. I de senere år har vi fået adskillige opgaver, som vi har kunnet løse hurtigt netop på grund af disse ”gratis” møder med kandidater – møder, der altså har et konkret formål for begge parter.

Af samme grund holder vi aldrig ”kaffemøder”. Bevares, de kan være hyggelige, men vi forestiller os altid, at vi billedligt talt lægger 1000 kr. under måtten, når vi går ind – spørgsmålet er så, om vi kan samle dem op igen, når vi går ud. Et kaffemøde er ofte mere relevant på det personlige plan, end det er vigtigt for virksomheden, og vi anbefaler, at du altid nøje vurderer og prioriterer din tid. Formålet med netværk er ikke bare at hygge sig; det er at skabe værdi for begge parter ved bordet.

Jamen, kan jeg så ikke bare droppe det der netværk? Jeg synes, det tager så meget tid fra forretningen og de daglige gøremål?

Nej, din virksomhed står og falder næppe med, hvor stort dit netværk er, og hvor aktivt du bruger det. Nogle virksomheder klarer sig sikkert fint uden at pleje deres netværk. Men vores erfaring er, at en stadig større del af alle B2B-forretninger bliver skabt gennem netværk – i nogle tilfælde er det 95 pct. af omsætningen eller endda mere.

Sagt på en anden måde: Der kan ligge mange både faglige og økonomiske gevinster ved at dyrke netværkstanken helt bevidst. Det kræver, at du fra begyndelsen er klar til at give mere end du modtager, og at du har tålmodighed til at opbygge de relationer, der skal til for at give ekstra værdi.

Til gengæld har vi erfaring for, at et godt netværk – hvor du er åben, velforberedt og givende – har værdi i mange år; også efter at du måske har forladt netværksgruppen. Men det er ikke altid, du kan se værdien eller formålet her og nu. Det er lidt som at spare op i banken: Hvis du først begynder at spare op, den dag hvor du har brug for pengene, kommer du ikke ret langt.

Sådan er det for virksomheder, og det gælder også for kandidater. Det fortæller jeg mere om i næste artikel.

Tilbage til oversigten