Den forsmåede har altid sympatien

En fyring kan skabe dønninger – men ikke hvis du er forberedt.

En fyring er sjældent særlig sjov for nogle af de implicerede. Det afgørende ved en fyring er imidlertid ikke altid fyringen i sig selv, men hvordan parterne kommer videre. Det kan nemlig være meget afgørende for det fortsatte arbejdsklima i virksomheden.

Nogle gange kan du opleve, at de medarbejdere, der sidder tilbage, reagerer på samme måde, som hvis et vennepar bliver skilt, fordi den ene har fundet en ny kæreste:

Al sympatien samler sig om den forsmåede, og der opstår hurtigt en fælles fortælling om, hvor uretfærdigt hun/han er blevet behandlet, og hvor dårligt et menneske, den tidligere samlever egentlig er.

Samtidig kan en fyring skabe en ubehagelig utryghed, for hvis min sidemand kan blive fyret lige pludselig, hvad så med mig?

Det er en helt normal, menneskelig reaktion. Men den er ikke uundgåelig. Fyringer kan have mange årsager, og i denne artikel handler det ikke om de fyringer, der skyldes nedskæringer og dårlig økonomi.

Det handler om de fyringer, der bliver nødvendige, fordi en medarbejder ikke fungerer, i form af dårlig kemi eller på grund af manglende faglighed.

Læs også: Bevar respekten – også når I siger farvel.

Det opdager kollegerne ikke altid. Måske er de ikke bevidste om, at den pågældende medarbejder enten har løst sine opgaver dårligt eller måske har nået loftet for sine kompetencer, og dermed ikke længere kan udfylde jobbet, sådan som det har udviklet sig.

Næste uheldige skridt kan være, at den fyrede medarbejder får status som martyr, og at der blandt de resterende medarbejdere breder sig en stemning af, at fyringen var dybt uretfærdig.

Det er, for det første, en kedelig stemning at vende som leder; for det andet giver det den nye medarbejder i stillingen en meget vanskelig start.

Dagens gode nyhed? At det kan undgås ved at du som chef gør en indsats. Synlig ledelse og kommunikation, også i hverdagen, er typisk den bedste medicin mod myter.

For det første skal du som leder hele tiden kommunikere, hvilken retning, virksomheden er på vej i, og hvad der dermed forventes af medarbejderne. Herunder hører også, hvis du forventer, at medarbejderne tilegner sig ny viden eller kompetencer.

For det andet skal du som leder markere det sæt af værdier og normer, som virksomheden står for og som alle – dig selv inklusive, naturligvis! – skal måles op imod. Det gør det lettere at eksekvere, hvis en medarbejder ikke lever op til forventningerne.

For det tredje skal du melde dine forventninger ud. De skal naturligvis være realistiske, men de skal fremfor alt være tydelige; uanset om det gælder resultater på bundlinjen eller den daglige arbejdsmoral.

Kommunikerer du tydeligt, når alting går godt, bliver du ikke så let misforstået, den dag du skal underskrive en fyreseddel.

Vi taler som regel om seks trin i kommunikationen, når du skal forklare, hvorfor en organisation skal ændres: Først skal du forklare hvorfor. Dernæst skal du dele visionen, så de ser det langsigtede mål.

Derpå skitserer du den konkrete forandring i hverdagen – hvem sidder hvor, og hvem bliver chef? Fjerde trin er at forklare, hvis og hvorfor, der sker ændringer i kulturen.

Næstsidste skridt er at sætte ord på, hvad forandringerne betyder for den enkelte. Og sidste step er at forklare processen – tidsplan, inddragelse og hvornår der kan gives mere information.

Læs også: Sådan undgår du dyre engangsknald.

En fyring kan være en kedelig oplevelse for den, der bliver ramt, men vores erfaringer er faktisk, at jo tydeligere, du som leder melder årsagerne ud, jo lettere er kamelen at sluge.

Det kan være kompetencerne, der ikke er fulgt med, det kan være indstillingen – eller det kan være, at forventningerne til hinanden ikke er blevet ordentligt afstemt fra begyndelsen.

Årsagerne kan være mange, men der er som regel altid én, der er vigtigere end de andre. Den må du ikke holde hemmelig; heller ikke for virksomhedens andre medarbejdere.

Ofte har vi oplevet, at den medarbejder, der bliver fyret, slet ikke bliver overrasket. Hun eller han vidste godt, at hverdagen ikke fungerede optimalt – ja, nogle gange kan det næste være en lettelse, at andre markerer grænsen og siger stop.

Her er det efter vores opfattelse meget afgørende, hvordan du siger farvel efter en fyring. Selvfølgelig kan omstændighederne være så kedelige, at det er svært at tage ordentligt afsked, men det hører heldigvis til undtagelserne.

Hvis du vil undgå, at den fyrede tager de andre medarbejderes sympati og motivation med sig ud af døren, skal I skilles på en ordentlig måde.

Sørg for, at der er klarhed om begrundelserne, sørg for at lave klare aftaler om, hvordan og hvornår skrivebordet skal ryddes, og hjælp gerne medarbejderen videre i form af en udtalelse, en anbefaling eller en henvisning til en anden virksomhed.

Blot fordi jeres veje skilles, er der ingen grund til at kaste med mudder eller beskyldninger. Det fjerner nemlig fokus fra det, der skal bringe virksomheden videre: Klare mål, klare værdier og klar kommunikation. Og så undgår du, at den fyrede løber med al sympatien.

Tilbage til oversigten