Trekanten

I en hvilket som helst virksomhed kan aktiviteterne typisk inddeles på de tre niveauer; strategiske opgaver, taktiske opgaver og operationelle opgaver.

Det har selv sagt stor betydning for en stilling, hvilket niveau arbejdsopgaverne primært ligger på, og det er vores klare anbefaling, at den ansættende virksomhed stiller skarpt på dette allerede inden, at rekrutteringsprocessen startes op.

Det vil nemlig have stor betydning for hvilke beføjelser, kommandoveje, ansvarsområder mv., som den kommende medarbejder kommer til at have i den specifikke stilling.

Trekanten er vores værktøj til at få afklaret hvilket kandidatniveau, en bestemt stilling er på. Nogle stillinger bevæger sig i gråzonen mellem flere niveauer, men vil typisk vægte tungere på et af niveauerne som primærniveau.

På det strategiske niveau finder vi diverse lederstillinger. Dette niveau omhandler udviklingen af virksomhedens fremtidige eksistensgrundlag i forhold til omverden. Her bliver den overordnede retning stukket ud.

Det taktiske niveau indebærer planlægningen og koordineringen af virksomhedens aktiviteter. Formålet er at optimere de markedsføringsmæssige aktiviteter indenfor rammerne af den foruddefinerede strategiske planlægning.

Slutteligt er det operationelle niveau dér, hvor de daglige opgaver planlægges og udføres, hvilket sker indenfor rammerne i den taktiske planlægning. Det er den daglige hands-on drift, der sikrer, at de store planer bliver implementeret.trekanten-model.png

Tilbage til oversigten