Tragten

At ansætte en ny medarbejder kan føles som at give nogen nøglen til ens hus.

Kontrakten er underskrevet, både virksomhed og den nyansatte glæder sig – alle er klar – men har vi husket at afstemme hastigheden for overdragelse af opgaver, ansvarsfordeling, rollefordeling og lederskab?

Typisk er opstarten en fase, hvor kandidaten er klar til at vise alt, hvad han/hun kan, mens øverste leder har bekymringer om afgivelse af ansvar og gerne vil sikre sig, at tingene ikke forsvinder ud af hænderne på dem på én gang.

Dette er særligt tilfældet, hvis øverste leder foretrækker en synlig og involveret rolle og har været vant til at bevæge sig på både strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Rollefordelingen kan være svær at italesætte, og vi har ofte set det ende med, at øverste leder lader de gode intentioner vinde og fra starten giver den nyansatte ”nøglen” til hele funktionen/ afdelingen/ virksomheden – for dermed at vise velvilje til det gode samarbejde.

Tankegangen er god og virker sikkert i mange tilfælde – desværre hænder det modsatte også; nemlig at overdragelsen går alt for hurtigt, at øverste leder langsomt trækker beføjelserne tilbage, og at det i værste fald ender i et afbrudt samarbejde.

Tragten er vores bud på et værktøj, der skal hjælpe med at sikre en kontrolleret afklaring og overdragelse. I den forbindelse er vores anbefaling i øvrigt, at dette altid er en del af et udførligt onboarding-program, som sikrer en optimal opstart på det nye samarbejde.

Tilbage til oversigten