70/30: Vurdering med fokus på mennesket

Kompetencer, erfaring og resultater er naturligvis en nødvendig forudsætning for en succesfuld rekruttering.

Når det er sagt, så mener vi, at det er afgørende at afdække det hele menneske. Derfor går vi dybt ind i kemien mellem kandidat og virksomhed samt motivationen for relationen.

Vi arbejder ud fra 70/30-modellen, som går ud på, at det faglige fundament fylder ca. 30 %, og når det er på plads, får mennesket bag de resterende ca. 70 % af vores opmærksomhed.

For os er det ikke bare et smart værktøj. Vores rekrutteringsproces er bygget op omkring tankegangen, og det store fokus på mennesket bag kan ses flere steder i processen.

Vi kalder eksempelvis første præsentation af kandidaterne for ”kemimødet”. Her er agendaen at lære hinanden at kende og mærke efter, om kemien er der.

Vi bruger mange timer på vores arbejdsplads sammen med vores kolleger, og kemi er derfor afgørende for, at samarbejdet kommer op at køre, så den nye medarbejder kan performe i jobbet.

Med 70/30-tankegangen er vi således grundige på områder, hvor andre ikke er.

Tilbage til oversigten