Tør du bruge dit netværk, når du er ledig?

Vi har så travlt med at vise omverden, hvor hårdføre vi er – og alligevel rammes danskerne af stress som aldrig før. Det store ubesvarede spørgsmål er derfor – hvorfor vi ikke bare beder om hjælp?

Måske har det til en vis grad altid været et tabu at bede andre om hjælp – men særligt i dag ses en klar tendens: ”Jeg kan klare mig selv… Jeg har ikke brug for hjælp… Den opgave kan jeg også godt tage…”.

De fleste mennesker ønsker som udgangspunkt ikke at vise deres ”svage” sider ved at bede andre om hjælp. Hos HumanTrust mener vi ikke, at det er en svaghed at bede andre om hjælp.

Vi mener tværtimod, at det er en styrke, fordi det viser, at du er i stand til at mærke efter og anerkende dine egne behov. Selvom der kan være mange ting, der forårsager stress, ser vi det ofte forbundet med karriere. Og hvis du tør at bruge dit netværk, når du er ledig, viser det blot, at du tager din karriere og ikke mindst dig selv alvorligt.

Langt de fleste af os vil opleve en kortere eller længere periode, hvor vi er ledige på arbejdsmarkedet – og det er ikke nogen skam. Der kan være mange årsager til, at du er blevet ledig. Du har måske endda selv valgt det, fordi din arbejdsplads ikke indfriede dine forventninger, eller fordi du har andre ambitioner for din fremtidige karriere.

Nu hvor vi har italesat styrken i at bede om hjælp – hvordan kan du så bruge dit netværk, når du er ledig? Det at ”netværke” er efterhånden blevet ligeså obligatorisk som at drikke morgenkaffe – særligt på grund af de sociale medier, som hurtigt og nemt gør hele verden tilgængelig.

I en karrieremæssig sammenhæng er LinkedIn den uundgåelige platform – men for at få mest muligt ud af dit netværk i en ledighedssituation, er det vigtigt, at din profil klart afspejler, hvad du laver. Hvis ikke den gør, kan dit netværk ikke anbefale dig troværdigt til andre.

Sidder du i en situation, hvor du tænker, at dit nuværende netværk ikke kan hjælpe dig videre på din karrierevej – så husk på, at hver enkelt person i dit netværk er forbundet med et yderligere netværk. Pludselig kender du måske alligevel en, som kender en, som kan indfri dine nuværende karrieredrømme.

Ønsker du at udvide dit netværk med flere relevante karrieremæssige forbindelser, får du her en række tips til, hvordan du udvider dit netværk:

Tip 1 – LinkedIn

Som sagt har LinkedIn den fantastiske egenskab at åbne op for hele verden. Omvendt er det derfor også vigtigt, at du kender spillereglerne på platformen. Finder du en relevant person, som du ikke kender personligt, er det god kutyme at begrunde, hvorfor du ønsker at blive forbundet med vedkommende på LinkedIn.

MEN lad ”give and take” være dit mantra – sørg for at få nævnt, hvad du selv kan tilbyde i forhold til jeres relation!

Tip 2 – Gør dig interessant i dit netværk

Der findes et hav af forskellige erhvervsrelaterede netværksgrupper – så undersøg mulighederne. Der findes sikkert også en, som passer til dine behov. Det gælder om at gøre sig interessant i sit netværk.

Du kan eksempelvis dele ud af din viden og dine kompetencer – og det betaler sig! Sørger du for at bidrage til dit netværk – kan du omvendt også godt tillade dig at trække på det.

Tip 3 – Hold kontakten ved lige

Måske har du +500 forbindelser på LinkedIn – og det giver sig selv, at du ikke kan drikke kaffe med dem alle sammen! Det er vigtigt at holde kontakten med dit netværk ved lige, men det gælder om at være skarp på sin prioritering – og her bør RELEVANS være det altoverskyggende kriterium.

Det kan være en fordel løbende at evaluere på sin prioritering da de personer i dit netværk, som var mest relevante for 5 år siden – ikke nødvendigvis er de mest relevante i dag.

Spørg dig selv om dit netværk er tilpasset til dit nuværende karrieretrin – eller om det i højere grad afspejler din fortid?

Tilbage til oversigten