Taler I samme buzzwords?

Buzzwords er efterhånden blevet en integreret del af vores sprog, og netop derfor er det vigtigt at blive helt skarpe på, hvad hinanden rent faktisk mener, når vi bruger diverse populære udtryk i daglig tale.

”Vi er en virkelig fleksibel arbejdsplads”, fortæller den ansættende leder. Hvad, der helt nøjagtigt ligger i det, er ikke til at vide. For fleksibilitet er blevet et ganske ægte buzzword, som alle slynger om sig – især i stillingsannoncer og til jobsamtalen.

Det kan dog være milevidt forskelligt, hvad den enkelte lægger i ordet, og derfor er det langt fra sikkert, at den ansættende leder i eksemplet ovenfor taler samme sprog som sin samtalepartner. For især med buzzwords er det nemlig sådan, at de sjældent vækker de samme associationer hos forskellige mennesker.

På samme måde er en uformel tone blevet en universel beskrivelse, selvom den formentligt er divergerende alt efter, om man har sin daglige gang på værkstedet eller direktionsgangen – og den reelle betydning i praksis kommer dermed helt an på konteksten.

Når sproget bliver en barriere

Forvirring, misforståelser og i værste fald løftebrud. Når vi tager forgivet, at vi taler samme sprog, kan det ende galt.

Forestil dig eksempelvis, at den ansættende leder fra eksemplet ovenfor henviser til virksomhedens fleksible tilgang til arbejdstider, mens den jobsøgende opfatter det som et løfte om fleksibilitet i arbejdssted og arbejdsmængde.

Senere hen kan det føre til frustration og skuffelse, hvis de to parter taler forbi hinanden, og hvis de med tiden oplever, at den anden part ikke lever op til det, de hver især betragter som en fælles aftale. Medarbejderen vil være utilfreds med sine arbejdsvilkår, når de viser sig at være anderledes end forventet, og lederen vil være frustreret over, at medarbejderen tager sig friheder, vedkommende aldrig blev lovet.

Heldigvis ligger løsningen i min optik lige for:

Vi skal helt enkelt huske at få sat ekstra ord på vores buzzwords, så vi ikke lader beskrivelser som fleksibel arbejdsplads, dynamisk miljø, højt til loftet eller en uformel tone være op til fortolkning.

Sæt ord på dine buzzwords

Når vi skal sikre klarhed og enighed i eksempelvis en rekrutteringsproces, så handler det altså i bund og grund om at minimere muligheden for fortolkninger. Og en nem måde at gøre det på er ved at komme med konkrete eksempler.

Vender vi tilbage til den ansættende leder fra tidligere, så kunne vedkommende med fordel have uddybet:

Vi er en virkelig fleksibel arbejdsplads, for hos os er der ingen, der skæver surt til dig, hvis du lægger dit tandlægebesøg i arbejdstiden, og du bestemmer selv, hvornår du møder. Til gengæld foretrækker vi, at du møder ind på kontoret hver dag.

Når begge parter er villige til at afklare buzzwords, viser de samtidig en vilje til at kommunikere åbent og ærligt, hvilket kan være med til at opbygge tillid og respekt og sikre samarbejdet den bedst mulige start.

Når først stregerne er kridtet op, er det nemmere at takke ja eller nej – og det er win-win for alle, for der er ingen grund til at etablere en relation, hvis man ikke er et match.

Med klar kommunikation og fælles forståelse kommer man altså længst, så når du tyer til de famøse buzzwords, så husk at uddybe med konkrete eksempler, hvad det betyder for lige netop dig; for den enes hjemmekontor kan som bekendt være den andens tandlægetid.

Tilbage til oversigten