Hvor skarp er du på din motivation, når vi spørger?

Du skal energisk og motiveret forklare, hvorfor det ledige job er interessant for dig – og hvad der driver dig fremad

At søge ind til kernen af sin motivation er altid sundt. Det gælder i alle livets forhold, at det er gavnligt at spørge sig selv: Hvorfor? Hvad er det, der driver mig? Hvad håber jeg at opnå, og hvad kan jeg bidrage med?

Det er vigtigt, uanset om det gælder forholdet til andre mennesker, frivilligt arbejde og fritidsinteresser eller, naturligvis, dit arbejde.

Din motivation er afgørende for mange ting i hverdagen. Den er også meget afgørende for os som headhuntere, hver gang vi laver en rekruttering. Det er nemlig din helt grundlæggende motivation for at søge et hvilket som helst job, der afgør, om du kommer med i finalefeltet, eller om du ryger ud i den første grovsortering.

Jamen, hvordan måler vi motivation? Det gør vi ikke. Vi vurderer den – og det gør vi især med to redskaber i hånden: Din indgang til stillingen og vores spørgsmål.

Det sidste først: Når vi får en kandidat til bords eller i telefonen, begynder vi næsten altid med at afsøge motivationen. Det betyder, at du som kandidat skal kunne svare klart på spørgsmålet om, hvad der er årsag til, at du søger netop dette job. Vi vil vide, hvilken benzin, der driver dig fremad – og hvorfor.

Samtidig prøver vi altid at indkredse, hvor meget du har gjort for at lære virksomheden at kende på forhånd. Nøjes du med de informationer, du tilfældigvis allerede har, eller bruger du lidt energi på at sætte dig ind i, hvilke karrieremuligheder, opgaver og forretningsaktiviteter, der er tale om?

Endelig – og det er ikke det mindst vigtige! – vil vi gerne vide, om din interesse for jobbet er en ”hen-imod”-bevægelse eller en ”væk-fra”-bevægelse. Altså: Søger du jobbet, fordi det virkelig har din interesse, eller søger du det, fordi du vil væk fra din nuværende stol?

Lad os begynde med, hvordan din motivation kommer frem. Det allerbedste er, hvis motivationen kommer naturligt, og vi ikke skal lede efter den.

Når vi rekrutterer, får kandidaterne ret hurtigt udleveret et handout med en grundig beskrivelse af jobbet, virksomheden, kollegerne, succeskriterier osv. Her bliver de fleste begejstrede – din interesse vil vi bare gerne mærke fra begyndelsen.

Det kræver, at du er klar og konkret i mælet, når vi spørger, hvorfor jobbet er interessant, og hvad du kan udrette. Og her oplever vi mange kandidater begå en klassisk fejl:

Vi vil altid gerne tale ud fra en 90/10-regel. Det betyder, at vi helst taler 90 pct. om nutiden og fremtiden, og blot 10 pct. om fortiden.

Desværre er der rigtigt mange, der vender denne model helt om, og taler 10 pct. om fremtiden og 90 pct. om de ting, de allerede har lavet. Det er, pænt sagt, ikke interessant for os.

Vi vil hellere høre, hvordan du vurderer virksomhedens udvikling og potentiale, samt hvordan du passer ind – og ikke mindst hvorfor jobbet motiverer dig.

Her hører det med, hvor meget forarbejde du har gjort. Interesserer jobbet dig ikke nok til at tjekke de mest grundlæggende oplysninger om din måske kommende arbejdsgiver, er det ikke sikkert, du er den rette.

Vi anbefaler, at du tjekker virksomheden på flere niveauer: Hjemmeside og sociale medier, de ansattes profiler og baggrund, historie og værdier, mission og vision, regnskab og retning. Du kender sikkert også nogle i dit netværk, som arbejder eller har arbejdet der.

Ja, det koster tid og kan næsten virke som detektivarbejde, men for os er der en direkte parallel mellem, den tid, du bruger på forberedelse, og graden af din interesse.

Endelig er der spørgsmålet om ”hvorfor”. Søger du jobbet, fordi du simpelthen ikke kan lade være, eller fordi du trænger til luftforandring? Der er ikke noget i vejen med at trænge til noget andet.

Problemet er, at dette ”noget andet” let kan forveksles med ”hvad som helst”, og så bliver vi som headhuntere lidt skeptiske.

Samtidig viser erfaringerne, at dem, der søger og siger ja til et nyt job mest for at komme væk fra det nuværende, ikke altid er langtidsholdbare i det nye job. De vil derfor spise rosenkålen bare for at slippe for bønnespirerne – men det betyder jo ikke, at de pludselig elsker rosenkål.

Derfor: Når du skriver en motiveret og målrettet ansøgning og cv, kan du skille dig ud fra begyndelsen. Fortæl ikke blot hvem du er, men også hvad du kan, hvad du vil og ikke mindst hvad der tænder dig ved jobbet.

Det behøver ikke fylde mange linjer – det vigtigste er, at du har gjort dig overvejelserne og kan forklare, hvorfor denne stilling motiverer dig. For motivationen – den er og bliver ekstremt afgørende, når vi udvælger en kandidat.

Tilbage til oversigten