Grundig forberedelse betaler sig

John Hornbech Christensen - CEO hos Super Dæk Service

I HumanTrust råder vi altid vores kandidater til at lægge kræfter i forberedelsen, når de er i spil til en stilling. Og det råd må man sige, at John Hornbech Christensen tog til sig. Hans gennemtænkte og strategiske forberedelse imponerede både Super Dæk Service og HumanTrust – og resulterede i en underskrift på ansættelseskontrakten til stillingen som direktør.

Med en rød og en blå mappe i hånden gjorde John Hornbech Christensen stort indtryk på den øverste ledelse i den familieejede virksomhed Super Dæk Service (herefter SDS) – og indholdet af mapperne gjorde ham samtidig klogere på sin egen motivation.

Men vi skal lige et skridt længere tilbage i fortællingen, inden vi når til John Hornbech Christensens imponerende præsentation. De to mapper blev nemlig udarbejdet efter et rekrutteringsforløb, hvor refleksion, selvindsigt og sparring var hovedrollerne.

- Gennem givtige fysiske og telefoniske samtaler med Steen Ejlertsen og Peter Bang Fasting Bauer kom jeg nærmere, hvad der specifikt motiverer og udfordrer mig – og hvordan jeg kan få det kanaliseret over i mit næste job. HumanTrust var på den vis en vigtig sparringspartner for mig i forløbet, fortæller John Hornbech Christensen og fortsætter:

- Jeg valgte samtidig at gå et spadestik dybere ved at undersøge opgavens omfang, og om jeg kunne gøre den nødvendige forskel i jobbet som direktør hos SDS eller ej.

Inden samtalen besøgte jeg 16 ud af kædens 62 butikker og 7 af konkurrenternes – alt sammen undercover og med en notesblok i hånden.

Her besøgte John Hornbech Christensen afdelingerne som kunde for på den måde at opleve styrker og muligheder ved hver afdeling for til slut at give hvert besøg en overordnet vurdering.

- Til vores møder udfordrede Steen og Peter mig på, om det var det rette match ud fra en gennemgang af virksomhedens fulde tilstandsrapport, som de kalder det. Man skal kun gifte sig, hvis der er et match; ellers bliver det et meget kort og ulykkeligt ægteskab, understreger John Hornbech Christensen og fortsætter:

- I mit tilfælde var jeg forelsket allerede fra de første besøg. Efterfølgende blev jeg blot bestyrket, i at der var et klart match fra min side. Min besøgsanalyse bakkede mig nemlig op i, at jeg kunne identificere mig med brandet, kulturen og værdisættet. Jeg blev ligeledes bekræftet i, at jeg også kunne gøre en forskel og levere på de potentialer, der lå i opgaven og jobbet.

Forberedelse viser motivation

Ifølge HumanTrusts CEO & Partner, Steen Ejlertsen, er det en strategisk klog beslutning at lægge mange kræfter i forberedelsesfasen – af flere årsager:

- Et jobskifte er en seriøs beslutning, og derfor skal man tage sit forarbejde dybt seriøst, når man går ind i en rekrutteringsproces, fastslår han og fortsætter:

- En grundig forberedelse gør, at du kan shine til jobsamtalen. Det giver dig nemlig mulighed for at vise virksomheden, hvad du helt konkret kan i den specifikke kontekst. Det, at du er villig til at lægge en indsats for at imponere, understreger desuden, at du er topmotiveret for at bestige en indledende læringskurve og efterfølgende performe.

Jeg understreger gang på gang vigtigheden af forberedelse i en rekrutteringsproces – og her er John et pragteksempel på, hvordan man kan gå til forberedelsesfasen!

Et grundigt stykke forarbejde

Tilbage i mødelokalet præsenterer John Hornbech Christensen først sin røde mappe og dernæst sin blå. I den røde mappe præsenterer han sin analyse fra de fysiske besøg og en overordnet anbefaling af styrker og potentialer i opgaven og jobbet.  Fra den blå mappe fremviser han en detaljeret beskrivelse af sine første 100 dage i jobbet, hvis det ender med hans underskrift på ansættelseskontrakten.

Den grundige forberedelse imponerede selvsagt virksomhedens ledelsesrepræsentanter, som tydeligt mærkede John Hornbech Christensens store motivation for jobbet og samtidig så konkrete eksempler på, hvordan han ville gå til opgaven, hvis han endte i direktørstolen.

Efter 1. præsentation bruger John Hornbech Christensen ventetiden på at styrke sin analyse yderligere ved at besøge endnu flere afdelinger – denne gang gik turen til et større udsnit af Danmark. Han ender dog ikke med at vente særligt længe, før der ved 2. og sidste præsentation er sat to underskrifter på direktørkontrakten.

- Vi er et fantastisk match. Det er jeg ikke i tvivl om på baggrund af min egen research kombineret med den professionelle sparring med Steen og Peter. Nu ser jeg frem til en spændende læringsrejse i mit nye job – og jeg kommer til at prioritere besøg af alle afdelinger, så jeg kan få hilst på hele organisationen.

Tilbage til oversigten