Kompetent karrierecoaching og nærværende sparring

Anne Beck Henriksen - Tidl. kandidat ved HumanTrust

Anne Henriksen, der tidligere på året stiftede bekendtskab med HumanTrust gennem en rekrutteringsproces, er ikke i tvivl. Den sparring, hun modtog før, under og efter forløbet, rakte udover det forventede. Faktisk vil hun beskrive processen som et supplerende redskab til personlig afklaring af den fremtidige karrierevej. HumanTrust viste en side, som hun ikke har oplevet tidligere hos andre rekrutteringsbureauer. Forskellen lå i værdien om det menneskelige match mellem kandidat og virksomhed kombineret med en kompetent og erfaren tilgang.

- Jeg ved ikke, om I er bevidste om den forskel, I gør for jeres kandidater. Hvis ikke, er det vigtigt at anerkende og dele, så andre kan få samme gode støtte i en vigtig livsbeslutning, som et jobskifte er.

Sådan fortæller tidligere jobsøgende Anne Henriksen, da vi taler med hende en kold efterårsmorgen i oktober. I sommers var hun igennem en rekrutteringsproces hos HumanTrust, som dog ikke resulterede i to underskrifter på en jobkontrakt. Alligevel fortæller Anne, at det gav hende et konkret udbytte, som hun har gjort brug af efterfølgende.

Jeg vil beskrive processen tilsvarende det at være tilkoblet en karrierecoach, eftersom det styrkede en afklaring omkring min motivation for konkrete stillinger og mine ambitioner mere generelt.

- Jeg føler, at jeg bedre kan se min karrierevej for mig nu, og jeg er blevet endnu mere bevidst om, hvad det helt præcist er, jeg kan og vil. Det var jeg selvfølgelig ikke uvidende om før, men jeg kan i dag meget præcist sætte ord på, hvad der driver mig, og hvad der dræner mig.

Nærvær og tyngde

Et rekrutteringsbureaus vigtigste opgave kan siges meget kort: At matche virksomheder og mennesker på bedst mulig vis. I HumanTrust vil vi dog gerne gå den ekstra mil, og derfor er vores ambitiøse mål, at både virksomhed og kandidater kommer beriget ud på den anden side af rekrutteringsprocessen – hver gang.

I praksis kan det f.eks. betyde, at ansættende leder går fra møderne med nye perspektiver på deres forretning og klarhed omkring de optimale inhouse kompetencer, der skal ansættes, mens de jobsøgende går herfra med nye perspektiver på deres arbejdsliv og klarhed omkring den optimale karrierevej for netop dem.

Jeg kunne ønske for alle i jobskifte, at de havde mulighed for at opleve en proces som hos HumanTrust, netop på grund af karrieresparringen, der både er nærværende og yderst kompetent. Der er absolut ingen berøringsangst, og vi fik både vendt det svære og det seriøse, men også det spændende og det sjove.

- Marlie Hede og Christian Uttrup er tydeligt meget erfarne indenfor deres område og formår at stille de spørgsmål, som sætter refleksionerne i gang, fortæller Anne Henriksen og tilføjer:

- Udover den givtige sparring er det særlige ved at have et rekrutteringsbureau inde over, at du som kandidat også får lov at være kritisk og stille spørgsmål retur. Til en normal jobsamtale med den ansættende leder kan man til tider have spørgsmål, som kan virke personlige og derfor undlades eller forbliver ubekræftede. I mit tilfælde kom vi i sidste ende frem til, at det her ikke var mit kommende job – og det var den rigtige beslutning.

Det handler om mennesker

Hos HumanTrust gør vi netop en ære ud af, at lave rekruttering, der både er personlig og professionel. En vigtig balance, for et langsigtet ansættelsesforhold skabes ud fra et match på både kemi mellem mennesker og faglig dybde. Det kalder vi også for 70/30-reglen – 70 procent fokus på mennesket bag CV’et og dennes personlighed, attitude, værdisæt, ambitioner og motivation, samt 30 procent fokus på selve CV’ets indhold.

- Du kan være nok så dygtig og matche samtlige punkter på stillingsannoncens liste over kompetencekrav, men hvis du ikke har kemi med ansættende leder eller ikke er passioneret i forhold til den udpegede retning, så bliver det ikke et lykkeligt ansættelsesforhold i længden – hverken for virksomhed eller kandidat, understreger Partner i HumanTrust Marlie Hede og tilføjer:

- At blive valgt fra i en ansættelsesproces er selvfølgelig aldrig rart, men vores ønske er at gøre det nemmere gennem en saglig feedback.

Det er vigtigt at understrege, at fravalget ikke betyder, at der er noget galt med dig som jobsøgende; det betyder bare, at matchet ikke var det rigtige denne gang – og det er en forudsætning for, at begge parter kommer til at trives og indfri forventninger.

Anne Henriksen har efter rekrutteringsprocessen hos HumanTrust fundet sit kommende job og understreger værdien af den foregående afklaringsproces i samarbejde med Marlie Hede og Christian Uttrup.

- Efter processen i HumanTrust sidder jeg tilbage med fuldstændig ro i maven og ville ikke have været forløbet hos Human Trust foruden. Jeg er blevet klogere på mig selv og er blevet meget mere bevidst om min retning og mine unikke styrker. Vi har alle noget særligt at tilbyde.

Tilbage til oversigten