Arbejdshjulet

Arbejdshjulet hjælper dig med at stille skarpt på de arbejdsområder, du gerne vil beskæftige dig med, og hvor meget de enkelte arbejdsområder skal vægte i dit arbejdsliv.

Som livet er din erhvervskarriere heller ikke statisk, og dit arbejdshjul forandrer sig derfor løbende gennem din karriere.

Arbejdshjulet hjælper dig med at definere de arbejdsområder og arbejdsopgaver, du motiveres mest af at arbejde med. Samtidig giver arbejdshjulet dig også indblik i, hvilke arbejdsrelaterede opgaver der ikke skal være for mange af, for at bevare motivationen i dit nuværende eller kommende job.

”Arbejdshjulet har to funktioner. Det kan bruges til at visualisere og kaste lys over, om du i øjeblikket arbejder med de arbejdsområder, du ønsker at beskæftige dig med. Gør du ikke det, kan du bruge arbejdshjulet til at reflektere over, hvilke arbejdsområder du i så fald ønsker at arbejde med. Det gør dig klogere på, hvilke job og stillingsopslag du bør bruge tid på at søge, for at opfylde dine ønsker, hvad angår arbejdsområder.”

- Peter Bang Fasting Bauer, Partner & Headhunter

Du udfylder arbejdshjulet ved at liste de arbejdsområder (maks. otte), du ønsker at beskæftige dig med i dit næste drømmejob, eller som du ved er arbejdsområder i en konkret stilling, du er ved at søge.

Når du har listet arbejdsområderne, er det vigtigt, at du reflekterer og tænker grundigt over det enkelte arbejdsområde og vægtningen af dette. Herefter angiver du i procent, hvor stor en andel af din arbejdstid, du ønsker at bruge på det respektive arbejdsområde. Det kan være alt fra 1 til 100 procent. Det vigtigste er, at du tør være ærlig over for dig selv, når du angiver det enkelte områdes betydning.

Nogle af arbejdsområderne vil du finde motiverende, mens andre er dem, der ikke skal være for mange af. Når du har udfyldt arbejdshjulet, vil det være nemmere for både dig, og en kommende arbejdsgiver, at vurdere, om der er konsensus og harmoni mellem dine tanker om stillingen og stillingens egentlige arbejdsgang. Derved er jeres forventningsafstemning blevet forbedret markant tidligt i ansættelsesprocessen, så den ikke kommer som en overraskelse senere.

På samme måde som 20/5 listen vil det være overraskende, hvis ikke dit arbejdshjul ændrer sig gennem din karriere. Som livet er din erhvervskarriere heller ikke statisk, og dit arbejdshjul vil indiskutabelt forandre sig. Derfor anbefaler og opfordrer vi dig løbende til at reflektere over og opdatere dit arbejdshjul, så det altid er ajourført – på samme måde som vi anbefaler, at du gør med dit CV og din LinkedIn-profil.

 

Download arbejdshjulet her

Kom-godt-videre

Skal du i gang med at søge job, eller står du ved en skillevej, hvor dit nuværende job ikke harmonerer med dine karriereambitioner?

Selvstudiet garanterer dig ikke et job, men vi tør godt love, at du bliver udfordret og får en større selvindsigt i dit karriereliv, hvilket vil være afgørende i din næste jobsøgning.

Vores viden og kompetencer har vi samlet i 5 enkle, men ikke desto mindre inspirerende råd, som vi anbefaler dig at følge, hvis du ønsker en succesfuld jobsøgning og jobafklaring.

  • 20/5 listen
  • Arbejdshjulet
  • Det gode CV og ansøgningen
  • Passiv og aktiv jobsøgning
  • Forberedelser til samtalen
Se vores kom-godt-videre forløb her
...eller køb en kom-godt-videre-samtale
bubble