Tør du ansætte nogen, der er klogere end dig selv?

Dine ansatte skal kunne mere, end du selv kan.

En leder skal sidde for bordenden, tage beslutninger og tage ansvar. Men en leder skal også få det bedste ud af medarbejderne til gavn for hele virksomheden – og det betyder, at en leder nogle gange skal kunne sætte sig selv i anden række.

Ikke at det nødvendigvis er let at droppe sit ego til fordel for virksomhedens udvikling. Men dygtige og intelligente medarbejdere er nu engang en af de mest direkte måder at skabe succes på – og så er det såmænd også godt for egoet at sidde for bordenden i en virksomhed, der er i fremgang. Fiaskoer falder tilbage på ledelsen; det gør succeser også.

En fejl, mange begår ved en ansættelse, er at fokusere lidt for skarpt på jobbeskrivelsen og de faglige kvalifikationer. Selvfølgelig skal de matche, men du skal vurdere bredere. F.eks. kan du spørge dig selv: ”Hvad kan jeg lære af denne person?”

Pointen er selvfølgelig, at din nye medarbejder gerne skal have noget med i bagagen, som ikke findes i virksomheden i forvejen.

Desværre ser vi af og til, at ledere har en – måske ubevidst – frygt for, at en ny medarbejder skal overskygge dem selv med sin kreativitet og kompetencer.

Her er det så, at egoet skal skubbes til side, så virksomheden kan overleve. Populært sagt skal du altid gå efter A-spillere i alle funktioner; også der hvor du selv er knapt så stærkt.

Lær af medarbejderne

Det handler nemlig også om værdier og kultur i jeres virksomhed. For at jeres medarbejdere kan performe bedst muligt, skal de have plads til at udfolde sig, og det kræver, at ledelsen med et åbent sind tillader ny viden og udvikling at komme ind.

Det kræver også en sund portion ydmyghed på direktionsgangen, hvor I skal huske at lære af de løsninger, I ikke selv er kommet med.

Som leder har du ansvaret for noget større end dig selv. Det betyder bl.a., at ansvaret for virksomhedens vækst og organisation altid peger på dit skrivebord – det betyder også, at du skal bruge de bedst mulige ressourcer der, hvor de gør bedst nytte.

Derfor skal du som leder have mod til ansætte og samarbejde med dem, der er mere kvalificerede end dig selv eller som kan bidrage med et nyt perspektiv på et velkendt problem.

Det samme gælder, når du f.eks. sætter et team i gang med et nyt projekt. Hvis du sætter en flok medarbejdere sammen, som alle kan noget andet og mere end dig selv, er noget nær det værste, du kan gøre, at starte med en masse begrænsninger.

I stedet bør du sætte så få grænser som muligt for ideer og løsninger, og stole på, at de med deres kvalifikationer selv definerer de grænser, der er de rigtige.

Søger udfordringer

Men A-holdet opstår ikke nødvendigvis af sig selv, og A-spillerne søger ikke automatisk hen til jer, hvis ikke I har kulturen på plads. Det, der kendetegner de dygtigste medarbejdere, er ofte, at de hele tiden forsøger at blive endnu dygtigere.

Også af den grund skal du og din virksomhed selv signalere forandring og vilje til at lære nyt, før du for alvor kan tiltrække de medarbejdere, der kan få forandringerne til at ske.

En kandidat, der søger nyt job uden at have udviklet sig de seneste fem år, er ikke så voldsomt interessant, når det kommer til stykket. Det samme gælder den kandidat, der er mæt og tilfreds med de mål, der allerede er nået.

Du kan være sikker på, at en sådan kandidat meget omhyggeligt ikke vil overskygge dig som leder – til gengæld kan du også være sikker på, at virksomheden ikke får den optimale medarbejder.

Vigtige spørgsmål

Når I sidder over for hinanden til jobsamtalen, må du derfor også gerne spørge til fremtiden: Hvor vil du gerne udvikle dig og lære mere? Hvor håber du, at vi kan lære dig noget? Hvor vil du gerne være om fem eller 10 år?

Kandidatens visioner og mindset skal naturligvis matche jeres egne – apropos mit indlæg om værdier for 14 dage siden. Husk også her, at drive og motivation kan være langt vigtigere end den sidste faglige detalje – kompetencer kan læres, værdier kan ikke.

Som leder kan det måske synes svært at sige ja til medarbejdere, der på visse områder er klart dygtigere end dig selv. Men tænk på, hvad der sker med din virksomhed, hvis du altid ansætter én, der er mindre klog og dygtig end dig selv. Tænk bagefter på, hvad det betyder for din virksomhed, hvis du altid vælger én, der er klogere end dig selv?

Der er dog én udfordring, du skal gøre op med dig selv, inden du ansætter løs fra øverste hylde: Er du selv klar til at blive udfordret, presset – og måske endda forandret?

Tilbage til oversigten