Seks forudsætninger for at dine medarbejdere performer optimalt

 

Fitnessrum og firmafrugt skaber ikke trivsel i sig selv.

Kunsten i det fleste virksomheder er at kombinere medarbejdernes trivsel med sorte tal på bundlinjen. Læresætningen har været, at jo bedre folk trives på jobbet, jo bedre performer de – og det er stadig rigtigt.

Men ny forskning viser, at medarbejdernes trivsel ikke afhænger af firmafrugt, sommerfester eller fitnessrum i kælderen. Bevares, det er rart, men ikke afgørende. Det er helt andre faktorer, der gør sig gældende.

En af dem, der ved mest om, hvilke rammer der får medarbejderne til at performe optimalt, er Susanne Kjær Eskildsen, der er organisationskonsulent og indehaver af virksomheden mindHR. Med støtte i den nyeste forskning, bl.a. på Aarhus Universitet, er hendes konklusion klar:

-Indtil nu har vi ment, at det var tilfredshed og trivsel, der gjorde de ansatte effektive og produktive. Men forskningen viser, at det faktisk vender den anden vej: Medarbejdernes muligheder for at være produktive og effektive har meget stor indflydelse på deres trivsel, siger hun.

Forskningen peger på seks elementer, der alle skal være til stede, for at medarbejderne kan yde deres bedste. De bløde værdier i hverdagen er fine som supplement, men der er seks grundlæggende byggesten, som al effektivitet, performance og trivsel vækst, trivsel og performance skal bygge på, siger Susanne Kjær Eskildsen.
De seks grundelementer ser sådan ud:

-For det første skal mål, krav og forventninger være klare og tydelige. Noget af det mest demotiverende er ikke at vide, hvor man som medarbejder forventes at skulle hen og hvad man skal præstere. Når du kender spillereglerne og banens beskaffenhed, kan du præstere – det kan du ikke, hvis du tvivler på reglerne og banens størrelse hele tiden forandrer sig.

-For det andet skal der være en klar mening med arbejdet. Det betyder ikke mindst, at den enkelte medarbejder skal kunne se og forstå sin funktion i hele maskineriet. Ledelsen skal kunne forklare meningen med indsatsen, så den også giver personlig værdi – og medarbejderen skal forstå det store billede. Populært sagt skal han eller hun ikke kun have at vide, at de skal blande mørtel – nej, de skal forstå, at de er med til at bygge en katedral.

-For det tredje skal arbejdet være velorganiseret og godt tilrettelagt. Det er op til ledelsen at sørge for, at medarbejderne ikke skal bruge tid på at fjerne sten på vejen. Den skal være ryddet, så de kan koncentrere sig om at holde farten. Det betyder ofte også, at medarbejderne selv skal være med til at planlægge og organisere – og jo mere indflydelse, du har på din hverdag, jo bedre trives du generelt.

-For det fjerde skal virksomheden have en kultur med positiv feedback og anerkendelse. Det er en klassiker, og vi er generelt ikke gode til det i Danmark. Men alle har brug for anerkendelse og få at vide, når de gør det godt. Mange steder er det desværre sådan, at så længe du ikke får kritik, kan du betragte det som en ros – men det er ikke nok. Trivsel kommer også af at føle sig set og værdsat.

-For det femte skal samarbejdet være velfungerende. Det gælder medarbejderne imellem, det gælder i forholdet mellem ledelse og ansatte og det gælder på tværs af organisationen. Igen er det ledelsens ansvar; ikke mindst ved at foregå med et godt eksempel. En respektfuld tone og en åben dialog er gode redskaber til at styrke samarbejdet – uanset hvor i hierarkiet, man befinder sig.

-For det sjette skal der være en høj grad af tillid. Også her starter alt hos ledelsen, for det kræver, at man som leder viser medarbejderne tillid, respekt og omsorg. De færreste arbejder godt i en usikker atmosfære – så reagerer man ofte med blot at gøre, som man plejer, fordi det virker og i hvert fald ikke giver problemer. Tillid er afgørende for at trives – og for at performe.

Såvidt Susanne Kjær Eskildsen – for mig at se er hendes pointer enkle, forståelige og meget anvendelige. Trivsel blandt medarbejderne skabes ikke af de bløde værdier, men de kan være med til at forstærke og fastholde et god og produktiv hverdag – når ellers de seks grundlæggende forudsætninger for at kunne skabe værdi og være produktiv er på plads.

Tilbage til oversigten