Når evner og ambitioner ikke passer sammen

Du skal tænke klart, når du skal finde den rigtige person til at føre en virksomhed videre

Forandring fryder ikke altid. I hvert fald er det ikke altid den rene fryd at komme igennem forandringerne. Det gælder, paradoksalt nok, også for virksomheder, der oplever vækst.

Hov, skrev vi virkelig det? At vækst ikke altid er en positiv oplevelse? Ja, det gjorde vi – fordi vækst altid betyder nye udfordringer i en virksomhed, og måske kan de udfordringer ikke løses af de personer, der har startet virksomheden i sin tid eller tegner den i dag.

Det handler dels om kompetencer og hvordan du sikrer, at din virksomhed har de rigtige kompetencer til også at overleve de næste fem, 10 eller 20 år.

Samtidig handler det om virksomhedens ambitioner – hvem skal definere dem og hvem er i stand til at føre dem ud i livet?

Vi mener selvsagt ikke, at vækst er negativt. Tværtimod; det er vigtigt for virksomheder at indtage nyt land og nye forretningsområder – både for økonomien og for at holde på de bedste medarbejdere.

Vækst giver nye muligheder, men afføder også altid nye spørgsmål. Ethvert spørgsmål kræver svar og/eller beslutninger; og enhver beslutning kræver evner til at føre den ud i livet. Og det er især her, der kan opstå et ubehageligt gab mellem evner og ambitioner.

Mange iværksættere er netop det: Hende eller ham, der brænder for den gode idé og for at gøre projektet levedygtigt. De er ikke nødvendigvis de bedste til at være ledere eller til at træffe strategiske beslutninger – og det er deres børn heller ikke.

En iværksættervirksomhed med en håndfuld ansatte ledes og manøvreres ikke på samme måde som den etablerede eksportvirksomhed med 10 gange så mange medarbejdere. Men desværre er det ikke alle virksomhedsejere og –grundlæggere, der husker at se kritisk på sig selv undervejs.

For det første er det de færreste, der bliver iværksættere, fordi de har en drøm om at administrere og planlægge i regneark. For det andet: Når de ikke længere skal lave det, de er bedst til, bliver løsningerne som regel heller ikke de bedste.

Ofte kan en bestyrelse hjælpe med at udstikke retning, træffe beslutninger og drage konsekvenserne, hvis der sker noget uventet. Men det kræver en klar arbejdsdeling samt at bestyrelsen er godt inde i den daglige drift – og det kræver først og fremmest en erkendelse af virkeligheden, hvis den daglige leder ikke har kompetencerne. På længere sigt kan det nemlig koste virksomheden dyrt; ja måske endda koste den livet.

Et typisk eksempel ser vi desværre af og til i forbindelse med generationsskifter. Næste generation i familien er ikke pr. definition den optimale løsning til at bringe virksomheden videre, fordi kompetencerne ikke nødvendigvis matcher hverken hverdagen eller ambitionerne.

I en tidligere artikel skrev vi om selverkendelse, og netop i forbindelse med et generationsskifte og/eller en strategi for fremtiden er det umådeligt vigtigt at kunne se kritisk på sig selv.

Det betyder ikke, at man som kandidat til en chefstilling ikke selv må være ambitiøs, men som altid skal der være realisme med. Det er slemt, hvis ambitionerne rækker højere end evnerne – det kan dog være værre, hvis f.eks. en ægtefælle deler ambitionerne (eller sætter dem endnu højere!) og nægter at se virkeligheden i øjnene. Det oplever vi desværre af og til, og både virksomheden og de implicerede personer kan lide under det.

Derfor er et godt råd at søge ekstern hjælp, når virksomheden kan ane en korsvej i horisonten. En effektiv bestyrelse kan bestemt bidrage, men måske skal der helt friske øjne til at vurdere, hvordan virksomheden bedst kommer videre – og hvilke krav, det stiller. Det er altid nyttigt at få et frisk perspektiv på din situation, og ægtefællen er som regel ikke så uvildig, som du og virksomheden har brug for.

Pointen er selvfølgelig, at personlige ambitioner og stolthed er fint, men at det ikke må blive en udfordring for virksomhedens eksistens. Derfor kræver udvikling af virksomheden – herunder generationsskifter – klarsyn, forberedelse og ærlighed. Det har vi fortalt om i en tidligere artikel omhandlende et vellykket og velforberedt generationsskifte.

Tilbage til oversigten