Hvad er du værd – og hvorfor?

Husk at gå til lønforhandling med realistiske forventninger. 

Din løn er naturligvis en vigtig del af dit arbejde. Ikke mindst fordi den er udtryk for en kontant anerkendelse af din indsats. Desuden vil de fleste af os gerne have så høj en løn som muligt, hvilket der ikke er noget underligt i.

Men samtidig skal du huske, at løn ikke nødvendigvis er alt, og at der kan være andre elementer i spil, som kan være interessante. Det vender jeg tilbage til.

For mange på arbejdsmarkedet er lønnen ikke et emne, de selv har indflydelse på. Her ligger hyren fast, typisk fordi den er reguleret af en overenskomst eller fælles aftaler på den enkelte arbejdsplads.

Denne artikel handler om den lønforhandling, der som regel finder sted ved en nyansættelse – eller hvis du skifter job inden for organisationen.

Ram det rigtige niveau

Vores bedste råd til de kandidater, vi møder under en rekruttering, er: Vær realistisk. Et for højt lønkrav kan faktisk diskvalificere dig allerede i den indledende fase, hvor vi screener kandidater til de første samtaler. Især fordi du i denne fase stadig er én af flere muligheder.

Vi vil heller ikke være blege for at fortælle dig det, hvis dine tanker om lønnen ligger uden for den ramme, vi arbejder med. Det gør vi for at spille med åbne kort – og for at undgå at spilde både din og virksomhedens tid.

Og vi kan ikke, med troværdigheden i behold, anbefale en kandidat til jobbet, hvis vi på forhånd ved, at lønkravet ligger adskillige procent over rammen.

Ordet ”realistisk” betyder ikke, at du skal underspille din værdi, og selvfølgelig har du også en smertegrænse, du ikke vil gå under.

Det betyder blot, at du skal forsøge at vurdere hele pakken – dvs. jobbets udfordringer kontra dine erfaringer, traditioner i branchen for høj eller lav løn, virksomhedens position på markedet, mulighed for bonusordninger eller medarbejdergoder i øvrigt – og så videre.

Forbered dig hjemmefra

Ét ord er særligt vigtigt her: Forberedelse. Ikke blot på hvor din egen grænse går, men også på, hvilken virksomhed og hvilket job, der er tale om.

Samtidig er det en god idé hjemmefra at overveje alternativer, hvis beløbet skiller jer.

F.eks.: Skal der indlægges en kontant bonus, hvis du når de mål, der er sat op for jobbet? Den manøvre kan gøre forhandlingerne smidigere, bl.a. fordi det viser, at du ikke er nervøs for at blive målt på dine resultater. 

Især når der er tale om en nyansættelse er det værd at huske, at begge parter helst skal være lige tilfredse, når lønforhandlingen er afsluttet.

Her er det en god idé at tænke fleksibelt, for mange gange oplever vi, at meget andet kan komme i spil – det kan bl.a. være:

  • Mulighed for relevant efteruddannelse og kurser
  • En firmabil-ordning (naturligvis afhængig af stillingen)
  • En givtig pensionsordning
  • Sundhedsforsikringer, hvis uheldet er ude – måske også til din familie
  • Fri internet og telefon, så du kan arbejde hjemmefra
  • Adgang til rabatter via personaleforeningen
  • Frokost- og frugtordning
  • Fleksible arbejdstider og frihed under ansvar
  • Mulighed for afspadsering med kort varsel

Du får sjældent alle disse ting opfyldt oveni din løn, men de repræsenterer alle en værdi, som gør din hverdag og arbejdsdag lettere. '

Derfor skal du overveje på forhånd, hvilke andre ting end lønnen, der er relevante for dig. Og det kan være en god idé at aftale at tales ved om lønnen næste år på samme tid. Du skulle jo helst blive mere værd med tiden.

Tilbage til oversigten