Husk dette, inden du sælger dit barn

Et vellykket generationsskifte kommer ikke af sig selv

At sælge sin virksomhed er – for mange – næsten at sammenligne med at sælge sit barn. Selvfølgelig betyder et tilfældigt cvr-nummer ikke det samme som børnenes velbefindende, men erfaringen viser alligevel, at det er forbundet med stærke følelser, søvnløse nætter og svære overvejelser at sige farvel til den virksomhed, man har bygget op.

Én ting er at finde den rigtige afløser, for måske kan eller vil næste generation i familien ikke træde til. Noget andet er, hvilken fremtid virksomheden har udsigt til og om værdierne kan leve videre. En helt tredje diskussion går gerne på, om den hidtidige chef/ejer skal ud af klappen i en fart eller om der skal være en overgangsordning.

Alle disse spørgsmål fik Hardy Daugaard Sørensen fra Horsens besvaret i fjor. I 28 år havde transport- og flyttefirmaet BM Trans & Flyt i Lund været ikke blot hans hverdag, men hans hjertebarn.

Familien arbejdede med, både medarbejdere og kunder var trofaste, og virksomheden var sund og levedygtig. Men Hardy nærmede sig pensionsalderen og var klar over, at der skulle findes en ekstern køber.

For 10 år siden havde der været en uopfordret køber på banen, uden at det førte til noget. Et par år senere – da krisen kunne mærkes også i transportbranchen – spurgte Hardy rundt i netværket, om der kunne tænkes at være købere.

Men enten var prisen ikke rigtig, eller også var værdierne ikke – og så slog han tanken ud af hovedet i en del år.
For halvandet år siden kom vi i forbindelse med ham, fordi han søgte en køber til BM Trans, og det lykkedes i løbet af efteråret: Fra 1. januar i år er firmaet blevet en del af Universal Transport & Flytteforretning med base i Vejle og med ca. 130 ansatte.

Bilerne fra Lund er stadig blå, og Hardy møder stadig tidligt ind hver morgen for at lave kaffe. Han er tilknyttet firmaet i en overgangsperiode, hvor der endnu ikke er sat en slutdato på – tiden bruger han på at pleje de gamle kunder, skrive tilbud o.l.


-Jeg var ikke blevet magelig, men jeg var kommet dertil, hvor jeg f.eks. ikke ville investere i en ny bil – for hvem vidste, hvad fremtiden ville bringe? På den måde blev min egen tøven til en hæmsko for virksomheden, og derfor var det godt, at hele ejerskiftet gik relativt hurtigt. For lang tid, hvor man bare lader stå til, er dybt uansvarligt over for firmaet og de ansatte, og derfor kunne jeg mærke, at jeg måtte tage en beslutning, siger Hardy Daugaard Sørensen, som anbefaler at alliere sig med andre undervejs:


-Du skal have en professionel mellemmand, der ser mere objektivt på tingene, end du selv gør – og så skal du have en advokat, du kan stole på.

Én ting er nemlig prisen på firmaet; noget andet er, hvordan den skal føres videre.

-For mig var det enormt vigtigt at finde én, der delte mange af mine værdier. Men jeg vidste også godt, at jeg ikke kunne finde en kopi af mig selv for 20 eller 30 år siden, og man skal ikke bilde sig selv ind, at alt fortsætter, som det plejer. Alligevel var jeg klar over, at køberen skulle have den rigtige personlighed og den rigtige alder, for ellers ville det for alvor blive svært at give slip. Jeg kunne godt sælge til et firma, hvor BM Trans glider ind, men ikke til nogen, der bare ville lukke det hele ned, eller som havde et helt andet syn på at drive forretning, siger Hardy og tilføjer, at det også var vigtigt, at alle ansatte kunne fortsætte i jobbet, selvom arbejdsgiveren skiftede.


For ham er det første år gået med at vænne sig til den nye status som ansat – ”nærmest som en slags konsulent” – og han kan i princippet fortsætte længe endnu. Om han gør det, ved han dog ikke endnu, selvom arbejdstiden ”er kommet ned på 50 timer”.

Hardy Daugaard Sørensen har et par gode råd til andre, der står foran et salg og generationsskifte i virksomheden:

-Du skal mentalt indstille dig på, at din virkelighed ændrer sig. Jeg havde i årevis været vant til, at folk forbandt mig med firmaet, og det forandrer sig lige så stille. Samtidig skal du indstille dig på, at andre bestemmer over dit barn – og så skal du gøre op med dig selv, hvordan du vil ud af døren. Om det skal være et klart snit og et hurtigt stop, eller om det skal ske gradvist i en aftalt periode. Jeg var ikke i tvivl om at vælge en overgangsløsning, men det vil jo ikke fungere for alle, og hvis du vælger en langsom nedtrapning, er det vigtigt at lave klare aftaler for, hvad du skal og må lave. Ellers kommer uvisheden, og med uvisheden følger bekymringerne. Det kan man undgå ved at lave klare aftaler, siger han.

Så vidt Hardys gode råd. Ingen generationsskifter er ens, men klarhed og åbenhed er vigtige parametre for, om hele processen skal lykkes, så firmaet kan overleve og trives – og det skal altid være omdrejningspunktet.

Tilbage til oversigten