Her er de fem største ”no-go’s” som chef

Fem genveje til at få de ansatte til at flokkes ved udgangen.

Nye medarbejdere skal føle sig velkomne og værdsatte fra begyndelsen – det har jeg slået fast et par gange. Et velplanlagt introforløb kan gøre mange ting meget lettere, så arbejdet flyder fra første dag.

Men der skal andet end en varm velkomst til, før man trives på en arbejdsplads – og for de medarbejdere, der har været der i længere tid, skal hverdagen også helst være både sjov og udfordrende.

Derfor kan det måske være på sin plads at tale om de største faldgruber som chef.

I løbet af et kalenderår har vi op mod 200 samtaler med kandidater. Blandt de mange faste spørgsmål er også, hvad der kendetegner en god chef – og hvad chefen absolut ikke skal gøre.

Og der er et særdeles stort sammenfald i svarene; faktisk så stort, at vi sagtens tør udpege de fem største ”no-go’s” som chef.

I uprioriteret rækkefølge, for de er alle slemme hver for sig, og gør du dig skyldig i flere af dem, bliver der hurtigt kø ved udgangen.

En chef, som ikke er der

Luk døren, undlad at hilse på folk på gangen og lad konsekvent være med at svare på mails. Hvis du desuden sørger for at være meget væk fra virksomheden – allerhelst uden forklaring – er din chef-stjerne allerede godt på vej nedad.

Du skal også være til stede mentalt. Dine medarbejdere vil ikke nødvendigvis have din fortrolighed, men de vil have din opmærksomhed. En del af din jobbeskrivelse er derfor også at lytte til dem, når de har noget på hjerte; uanset emnet.

En chef, der sidder tavst og stirrer tomt og fraværende ud i luften under en samtale, mister hurtigt den respekt, der er et af de vigtigste tandhjul i ånden og atmosfæren på virksomheden.

Aftaler, der ikke overholdes

Ingen af os har lyst til at indgå aftaler med nogen, der ikke orker eller husker at overholde dem. Uanset om det er en aftale med naboen om at vedligeholde hækken eller om det er sønnen, der ”glemmer” opvasken.

Det samme gælder naturligvis på arbejdspladsen. At du som chef har meget om ørerne, kan medarbejderne sagtens forstå – ja, ubevidst forventer de det endda – men aftaler med den enkelte er meget, meget vigtige at huske.

Alle kan komme ud for at måtte aflyse et møde på grund af en akut opstået situation, men en glemt mødeaftale skaber dyb frustration. Det samme sker, hvis du glemmer en aftale om f.eks. at bestille et vigtigt kursus.

Allerværst er dog, hvis du som chef glemmer alt om, hvad I har aftalt ved MUS-samtalerne. Alene fordi disse aftaler altid (bør) skrives ned, vil skuffelsen og frustrationen over at blive glemt blive endnu dybere.

Sig ét og gør noget andet

Om du vil det eller ej: Som chef er du et forbillede for dine medarbejdere. De forventer ganske enkelt, at du går forrest med det gode eksempel.

Det nytter ikke, at du vil gennemføre regler for virksomheden, men selv undlader at følge dem. Vi har erfaring med, at selv små ting – som f.eks. en ”forkert” farve på firmabilen i forhold til den officielle politik – kan bidrage til at skabe afstand og mindske respekten. For hvorfor skal medarbejderne følge reglerne til punkt og prikke, hvis chefen ikke skal?

At bagtale, tale grimt m.m.

Ingen ønsker at arbejde for et dumt svin. Hvis du taler nedsættende om andre – også folk, der ikke arbejder i virksomheden – styrker det ikke just din position.

Det samme gælder, hvis du tager lidt for sent hjem fra firmafesten. Upassende opførsel vejer ganske enkelt tungere i vægtskålen, jo flere striber man har på skuldrene, og det er bedre at køre hjem lidt for tidligt end lidt for sent.

En variant af dette er, at du som chef lægger linjen for, hvilken tone og sprogbrug, der kan accepteres. Ikke kun ved det, du selv siger, men også når andre går over stregen. Hvis du ikke griber ind, når Hansen kalder Jensen for en snotdum sinke, bliver det til en accept – og så eskalerer de grimme ord og den kedelige tone helt af sig selv.

Mangel på feedback

Alle vil helst have positiv feedback. Men husk, at negativ feedback faktisk er bedre end manglende feedback.

Mangel på feedback udtrykker nemlig ikke kritik, det udtrykker ligegyldighed og indifference. Vi vil alle gerne have anerkendelse og de færreste siger nej til ros. Men hvis der er kritiske punkter, vil vi faktisk hellere have dem serveret klart og konstruktivt end at vi skal gætte os til dem. Derfor: Husk at reagere på dine ansattes indsats.

Hertil hører princippet om ”æres den, der æres bør”:

En chef, der tager æren for den ansattes bedrifter, kan muligvis fortsætte som chef i mange år. Bare ikke med de samme ansatte. Så finder de nemlig en anden chef, der forstår at give dem den anerkendelse, de retmæssigt føler er deres.

Tilbage til oversigten