Fyrede topchefer gør COMEBACK

En fyring fra en toppost betyder ikke, at karrieren er forbi.

For nylig kunne Morgenavisen JyllandsPosten fortælle, at der er koldt på toppen af dansk erhvervsliv, og at udskiftningerne blandt cheferne i de største danske virksomheder sker oftere og oftere. Men når en topchef får en fyreseddel, betyder det langt fra, at topkarrieren er slut.

Da Anders Eldrup fik – hvad man vist godt kan kalde sparket – af Dongs bestyrelsesformand, Fritz Schur, fik han ikke alene lov til at beholde de fem bestyrelsesposter, han allerede havde uden for Dong, han blev også hurtigt tilbudt nye poster. Og da Jesper Rasmussen i 2005 måtte sige farvel til Banedanmark, efter han lagde sig ud med politikerne, blev han hurtigt adm. direktør for den hollandske jernbaneteknologivirksomhed Strukton.

Sådan kunne man fortsætte opremsningen. En fyring betyder nemlig ikke, at man pludselig bliver set som dårlig.

»Topchefer har gennem deres karriere udvist stor kompetence, for ellers var de ikke blevet topchefer, og derfor bliver en topchef ikke lige pludselig et slags andenrangsmenneske pga. en fyring. Fyringen sker ikke nødvendigvis, fordi de er dårlige, men det er et spørgsmål om den kontekst, som fyringen foregår i. F.eks. kan forandringer i virksomheden eller omverden betyde, at personen ikke længere har den rigtige profil,« siger Stephen Bruyant-Langer, der er leder af den danske afdeling i headhunterfirmaet Korn/Ferry International.

Som en fodboldspiller

Headhunter og partner i virksomheden Humantrust Peter Bang Fasting Bauer sammenligner topchefernes fyring med en fodboldspiller, der skifter klub.

»En fodboldspiller kan spille i én klub uden at score mål, og når han så skifter hold, begynder han at score mål. Der er, fordi setuppet i form af træner og medspillere er afgørende for, hvordan han præsterer. Ligesom en aggressiv og defensiv træner har brug for forskellige typer spillere, har bestyrelser med forskellige mål også brug for forskellige topchefer, når virksomheden henholdsvis skal skabe vækst og henholdsvis, når den skal stabilisere sig,« siger han.

Fyring diskvalificerer ikke

At fyrede topchefer kan komme igen, skyldes bl.a. afsmitning fra amerikansk kultur, hvor det nærmest er en dyd at komme igen, hvis man bliver fyret eller går ned med en virksomhed.

Ifølge Stephen Bruyant-Langer betyder det, at fyringer i dag i langt mindre grad end tidligere diskvalificerer en chef, fordi fyringer af topchefer er blevet mere almindeligt. På 10 år, fra 2000 til 2010, er den tid, som en topchefs ansættelsesperiode i gennemsnittet varer, forkortet med 18 måneder.

»Karrusellen kører hurtigere nu. Markante forandringer i konjunkturer og ejerforhold gør, at udskiftningshyppigheden for topchefer er stigende. Det betyder også, at ancienniteten falder. Tidligere var det nok sådan, at en markant fyring diskvalificerede, men sådan er det ikke længere,« siger Stephen Bruyant-Langer.

Det betyder dog langt fra, at en fyring på cv’et er ligegyldig. Når Stephen Bruyant-Langer hjælper virksomheder med at rekruttere nye topchefer, er en tidligere fyring altid en af de faktorer, som vurderes nøje og bliver vejet op mod den solide erfaring og det globale netværk, som de fleste topchefer har.

»Vi blacklister ikke folk på grund af en fyring, men vi kigger på omstændighederne og vurderer dem realistisk. Den nye virksomhed vil vurdere, hvilken image-påvirkning fyringen har. Hvis direktøren har fået et dårligt image pga. en sag, skal der mere tungtvejende grunde til at ansætte personen. Men den nye virksomhed kan sagtens vælge det alligevel, hvis den pågældende direktør har en spidskompetence inden for det felt, virksomheden har brug for,« siger Stephen Bruyant-Langer.

Hos Humantrust er en fyring på ingen måde en diskvalificering, når de skal foreslå nye kandidater for en kunde.

»En fyring i bagagen betyder bare, at vi er meget grundige med at tage referencer for at høre årsagen til fyringen. En sag har altid to sider,« siger Peter Bang Fasting Bauer.

Se ikke dig selv som offer

Stephen Bruyant-Langer rådgiver løbende topchefer i, hvordan de skal tage det næste skridt i karrieren, og i hans bog ”The Personal Business Plan” er et af hovedbudskaberne at se fremad.

»Jeg vil klart fraråde, at man hæger om fortiden og forsøger at forsvare sig selv og sin ære i alle mulige sammenhænge. Lær i stedet af fortiden. Tag erfaringerne og den feedback, du har fået, ind, og sørg for at bringe det med i fremtiden. Se fremad,« siger Stephen Bruyant-Langer.

Han mener, at modgang modner. Den chef, der er blevet afskediget, optræder nogle gange mere ydmygt. Det betyder, at man kan blive mere troværdig og reflekterende, og det kan være en fordel i det næste job.

Tilbage til oversigten