Engang imellem går det galt alligevel…

Den menneskelige faktor kan aldrig elimineres – men du kan mindske risikoen.

I en perfekt verden sker der naturligvis aldrig fejl eller uheld. I den virkelige verden sker de dagligt. Desværre også inden for ansættelser, hvor netop de menneskelige relationer – og vores evne til at vurdere dem på forhånd – skal stå sin prøve.

Der er ingen, der begår fejl med vilje. Derfor er der heller ingen, der med vilje ansætter den forkerte person eller – set fra kandidatens side – siger ja til et job, hvor man ikke forventer at kunne trives. Engang imellem går det bare galt alligevel, og vejene må skilles efter kort tid. Begge parter står tilbage en kedelig erfaring rigere og med en stille forundring i baghovedet: Hvorfor gik det ikke?

Af og til sker det på grund af faglighed eller rettere mangel på samme – typisk ved at kandidaten viser sig ikke at have de forudsætninger, han eller hun ellers blev ansat på.

Oftere er det kemien; dvs. denne ubekendte menneskelige faktor, som er så svær at forudse. Men – og det er væsentligt – du kan forberede dig grundigt.

Det vil dels mindske risikoen, og skulle det gå galt alligevel, vil du vide med dig selv, at du trods alt havde gjort forarbejdet så godt som muligt.

Både kandidat og virksomhed skal huske to ting: Spørg – og lyt. Det lyder enkelt og indlysende, men vores erfaring er desværre, at mange glemmer det i farten. Netop i de sidste led af ansættelsesfasen er dette meget vigtigt – kodeordet er kommunikation, som vel at mærke går begge veje.

Engagement burde være en logisk del af de sidste, afgørende samtaler, men jeg vil minde om det alligevel. Det betyder nemlig, at du – også mentalt – er fremme på stolekanten for at opfange de små signaler fra den anden side. Og nogle gange er det i de små detaljer, de store spørgsmål og svar skal findes.

Derfor gælder det for begge parter: Vær ærlig. Det burde måske være en selvfølge, men er det ikke altid.

Formålet med de afsluttende samtaler inden underskrifterne er at nå frem til en fælles forståelse af, hvad kandidaten kan og skal – og hvad virksomheden får. Det kræver oprigtighed, og det er en dum idé at holde igen med de ærlige svar. Sandheden skal nemlig nok vise sig, når først hverdagene ruller.

Til kandidaten kan jeg tilføje: Jo mindre blank, du møder den første dag, jo bedre. Alle har forskellige måder at komme i gang på, men det friholder dig ikke fra et medansvar for at møde forberedt op.

Har virksomheden tilsendt dig noget materiale, så sæt dig ind i det – ikke nødvendigvis som udenadslære, men så du kender essensen. Tjek på forhånd virksomhedens hjemmeside, personalehåndbogen, marketing-materialet, profilen på LinkedIn m.v., og de mange spørgsmål, som næsten med garanti melder sig i de sidste 14 dage før jobstarten, kan du med fordel notere ned, så du kan få svar på dem.

Måske kan du endda skrive til f.eks. personalechefen eller din kommende nærmeste overordnede, så du får svar inden første arbejdsdag. Så er du bedre klædt på til den nye hverdag og har et klarere overblik over forventningerne.

Til virksomheden: I har selvsagt også et ansvar.

Undervejs i forløbet skal I lytte og notere, om der er særlige forhold eller specielle træk ved kandidaten, I skal være opmærksomme på.

Det kan give jer en god idé om, f.eks. hvilken type opgaver, det vil være oplagt at begynde med og hvordan I generelt skal sørge for den rette indslusning på jobbet.

Hvis I bruger et rekrutteringsfirma, er det ganske vist firmaet, der sørger for en stor del af forløbet, men i det øjeblik, kontrakten er skrevet under, skal I være klar til at tage over.

Det betyder, at I skal opbygge et kendskab til kandidaten allerede inden det afsluttende møde, så I har jeres eget indtryk af ham eller hende.

Det er ikke nok, at headhunteren har fået et godt kendskab til kandidaten – det skal I også have.

Også her er dialogen vigtig. Der opstår mange spørgsmål begge veje i løbet af de første uger. Dem skal I være klar til at svare på.

Måske skal I overveje en egentlig manual til, hvordan nye medarbejdere bedst sluses ind i virksomheden – det sparer jer mange frustrationer undervejs og jeres nyansatte bliver mere effektive hurtigere.

Tilbage til oversigten