En jobsøgning er ikke en krigserklæring

En ansættelse handler om at skabe vindere på begge sider af bordet – ikke kun den ene

Meget i livet handler om magt. Måske bryder du dig ikke meget om ordet (f.eks. i politik hedder det indflydelse, men det dækker over det samme), men følelsen af magt og afmagt kan påvirke mange af de beslutninger og de situationer, vi sidder i til dagligt – og ikke kun på jobbet. Hvordan magten er fordelt, kan være meget afgørende for, hvordan vi agerer.

På arbejdspladsen er der som regel også en tydelig magtfordeling, som vi sjældent taler om, men alle er bevidste om. Det er ikke i sig selv dårligt. Som leder har du en magt, de ansatte ikke har, om end mange chefer også her foretrækker et andet ord, nemlig ansvar.

Magtbalancen rykkes

Når det gælder jobsøgning og ansættelsessamtaler er der også en magtbalance, du skal være opmærksom på – og den er faktisk ved at ændre sig i øjeblikket. I stadigt højere grad bliver det jobsøgerens marked, ikke virksomhedernes, og det oplever vi jævnligt, når vi skal hjælpe med at ansætte.

I sig selv er det ikke et problem – men der kan være stor forskel på, hvordan denne nye magtbalance påvirker aktørerne.

I dag er der mange virksomheder, der har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det ved arbejdstagerne godt. På den måde begynder billedet fra for 10 år siden at gentage sig – men der er ingen grund til at gentage fejlene fra dengang.

Dengang var magtbalancen i ansættelser nemlig meget ofte temmelig skæv. Kandidaterne var voldsomt efterspurgte, og det fik mange til at spille lidt kostbare, svære at imponere og (ikke mindst) til at presse lønkravene op. Måske meget forståeligt, men også en kortsigtet løsning.

Vi mærker den samme tendens hos en del kandidater i dag, når vi kontakter dem. Vores henvendelse bliver med det samme startskuddet til en magtkamp, hvor kandidaten har travlt med at understrege og udstråle, at det er hende/ham, der har fat i den lange ende.

Hele processen bliver nogle gange til en mental slagmark, hvor der hele tiden kan komme nye krav til, og hvor kandidaterne gør sit bedste for at virke uinteresserede, mens de i øvrigt lige får nævnt, at der mindst skal en stor lønstigning til, før de overhovedet vil overveje at skifte.

Det er nogle af de samme kandidater, som for fem år siden næsten tryglede om at komme i betragtning til de få ledige stillinger, der var, og som endda var villige til at gå ned i løn, bare de kunne komme til en samtale.

Vores klare erfaring er, at den kostbare attitude kan være en gevinst på kort sigt, men meget sjældent er det på langt sigt.

Det er også en af erfaringerne fra 2008, da det var værst: Hvis du spiller ”hard to get” på vejen ind ad døren, bliver du ”easy to get”, når pendulet svinger tilbage og der pludselig ikke er så travlt længere. Altså ”easy” i betydningen: Nem at skille sig af med.

Hvad vil du?

Nej, som kandidat skal du ikke krybe ydmygt, når du får et jobtilbud. Men du skal heller ikke hoppe over i den anden grøft. Vi anbefaler altid, at du bliver afklaret med dig selv:

  • Hvad skal et nyt job rumme, for at jeg vil skifte (og lad være med kun at tænke i lønstigning)?
  • Hvilke mål har jeg for min karriere og hvor vil jeg gerne være om fem år (tænk lige så meget på jobindhold som på en fin titel på visitkortet)?
  • Hvilke forventninger har du til en ny arbejdsplads og arbejdsgiver (og det er ikke farven på firmabilen, jeg taler om)?

For virksomhederne gælder det om at undgå panik og ikke bukke under for lønpres, men insistere på at køre processen korrekt, så I ender med den rigtige medarbejder med den rigtige motivation.

Det omfatter bl.a., at I klart kan beskrive jeres forventninger til medarbejderen, men også det potentiale og den plads til udvikling, som det nye job rummer. Det omfatter også, som vi tidligere har nævnt, at I skal være klar til at ansætte en helt anden type, end den I oprindelig havde i tankerne.

På bundlinjen står det helt enkle og alligevel besværlige, at I er to parter med forskellige interesser, der gerne skulle mødes om en fælles dagsorden.

Det kræver dialog, åbenhed, respekt og refleksion – og det kræver i hvert fald, at man ikke ser en jobsøgning som en krigserklæring, hvor der kun kan være én vinder.

I så fald risikerer du nemlig, at begge parter ender med at tabe.

Tilbage til oversigten