Tredimensionel rekrutteringsproces

Peter Hvidberg - Kandidat i proces hos HumanTrust

Peter Hvidberg har været i rekrutteringsproces hos HumanTrust A/S, og han er imponeret over forløbets gennemsigtighed og headhunternes fokus på kemi og personlighed.

Et jobskifte kan for mange virke utrygt og usikkert. Sådan føltes rekrutteringsforløbet hos HumanTrust A/S langt fra for Peter Hvidberg, der fortæller, at han oplevede en professionel og strømlinet rekrutteringsproces.

- Fra første møde blev jeg taget godt imod. Der var en klar plan over forløbet, og jeg var på intet tidspunkt uvidende. Under vores samtaler og møder følte jeg mig godt tilpas, selvom det handlede om min karriere og fremtid. Det var meget konstruktivt, og jeg havde en fornemmelse af, at det var i HumanTrust A/S’ interesse, at jeg fik et ordentligt job.

Peter Hvidberg har gennem sin karriere været i proces hos flere rekrutteringsvirksomheder. Mødet med headhunterne, Marlie Hede og Christian Jonsbak Uttrup, har alligevel gjort særligt indtryk på ham.

- Jeg er tilhænger af deres fokus på kemi og personlighed. Grundlæggende ting kan man i princippet lære, men matcher ens passion og drive ikke kulturen hos den rekrutterende virksomhed, bliver man aldrig det rigtige match for hinanden.

Til at afdække og italesætte personligheden anvender HumanTrust A/S en række værktøjer såsom 90/10 og 70/30, hvorom Peter Hvidberg siger.

De tools, HumanTrust A/S bruger, har givet mig et dybere indblik i mit karriereliv, og i kombination med rekrutteringstilgangen bliver hele processen nærmest tredimensionel, idet headhunterne virkelig kommer omkring hele mennesket.

Tilstedeværelse på begge sider af bordet

Selvom HumanTrust A/S i langt de fleste tilfælde er hyret af kunden til at rekruttere en ny medarbejder, gør rekrutteringsvirksomheden en dyd ud af at varetage begge parters interesser. Det erfarede Peter Hvidberg.

- Under jobsamtalen blev mine interesser varetaget ved, at headhunterne var opmærksomme på, at jeg fik overleveret nogle budskaber, som vi havde talt om under screeningen af mig og vores første møde. Det gjorde, at jeg fik sagt nogle ting, som jeg ellers havde glemt i situationen. Det var en meget positiv oplevelse.

Tilbage til oversigten